Sprawdź, jaką polisę powinien posiadać każdy lekarz?
Zawód lekarza to nie tylko wysoka pozycja społeczna, ale jednocześnie duża odpowiedzialność.  Lekarz stale musi podejmować decyzje dotyczące zdrowia i życia ludzi, co w oczywisty sposób inicjuje ryzyko ewentualnych błędów czy zdarzeń niepożądanych.

Kto ponosi odpowiedzialność? Może ponosić ją placówka medyczna, w której doszło do błędu, ale może też lekarz, który dopuścił się błędu. Szczególnie narażeni na konsekwencje finansowe są lekarze posiadający praktykę lekarską – ponoszą oni pełną odpowiedzialność za szkody, które wyrządzili. Specyfika pracy lekarza, ilość ryzyk zawodowych wymaga kompleksowej ochrony.

Kompleksowa ochrona zawierać powinna:

 

Szkoda Lekarza
Jedynym pewnym i skutecznym zabezpieczeniem przed finansowymi konsekwencjami błędów medycznych, zdarzeń niepożądanych i szkód w mieniu pacjenta jest polisa OC

Lekarze prowadzący praktykę lekarską muszą posiadać polisę obowiązkową, z zakresem regulowanym przepisami prawa.

Ochronę ubezpieczeniową można rozszerzyć kupując dodatkowe ubezpieczenie OC. Polisa odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę przed finansowymi skutkami szkód powstałych w trakcie wykonywania pracy.

W zależności od charakteru pracy lekarza, jego specjalizacji oraz indywidualnych potrzeb, powinno się dopasować sumę ubezpieczenia do kwoty adekwatnej do prowadzonej specjalizacji i ryzyka wykonywanych zadań.

Ochrona prawna Lekarza
Spory prawne w zawodzie lekarza nie należą do rzadkości, a koszty związane ze sporami mogą być wysokie. W takich przypadkach nieoceniona jest pomoc prawnika. Ubezpieczenie ochrony prawnej pozwala na zabezpieczenie się przed wysokimi kosztami szeroko rozumianych usług prawnych, które musiałby ponieść lekarz w związku z prowadzeniem sporu prawnego.

Dobre ubezpieczenie ochrony prawnej powinno pokrywać wydatki na adwokata lub radcę prawnego, koszty sądowe, koszty strony przeciwnej, postępowania egzekucyjnego, w postępowaniu przed organami administracji państwowej i samorządowej, poręczenia majątkowego (tzw. kaucji), sądu polubownego oraz opinii biegłych. Wydatki te mogą sięgnąć kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dla lekarza przydatne będzie także wsparcie prawnika w postępowaniu pozasądowym, w tym mediacyjnym, oraz przed sądem dyscyplinarnym, a także w razie sporów z NFZ i ZUS. Polisa INTER Ochrona Prawna nie tylko uchroni lekarza przed ponoszenie wydatków sądowych, ale też zastąpi zgłaszanie się z każdym problemem po poradę do kancelarii prawnej.

Kontrakt Lekarza
W sytuacji gdy lekarz prowadzi własną praktykę, jednoosobową działalność gospodarczą lub jest zatrudniony na kontrakcie warto, żeby posiadał ubezpieczenie na wypadek  niezdolności do pracy, realizowane w formie świadczenia dziennego. Świadczenie chorobowe wypłacane przez ZUS z reguły nie zapewnia pokrycia bieżących wydatków i zobowiązań. W sytuacji niezdolności do pracy w wyniku wypadku lub choroby, ubezpieczenie INTER Medyk Life zapewnia dodatkowe środki finansowe (do 18 000 zł miesięcznie, nawet przez rok).

Inne ryzyka Lekarza
Osoby pracujące w zawodzie medycznym są narażone na przypadkowe zakłucia, czy kontakt z materiałem zakaźnym, co grozi zakażeniem wirusem HIV lub WZW. Powinni oni pomyśleć o specjalistycznym ubezpieczeniu umożliwiającym szybkie sfinansowanie koniecznych badań oraz wypłatę świadczenia finansowego w przypadku zakażenia. Ubezpieczenie można dodatkowo rozszerzyć o klauzulę na wypadek agresji pacjenta. W INTER Polska zapewniamy także ochronę przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny z sumami ubezpieczenia sięgającymi nawet do 200 000 zł.

 


Grupa INTER w Polsce
Grupa INTER w Polsce to dwa towarzystwa ubezpieczeń: TU INTER Polska S.A. i TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. oraz spółka INTER Assisstance Sp. z o.o. Akcjonariuszem towarzystw jest niemiecka Grupa Ubezpieczeniowa INTER, której początki sięgają 1926 roku, a dziś jest ona jedną z wiodących marek  w Niemczech oferujących ubezpieczenia zdrowotne oraz specjalistyczne programy ubezpieczeniowe. Oferta Grupy INTER w Polsce obejmuje ubezpieczenia medyczne, zdrowotne, majątkowe oraz ubezpieczenia na życie, skierowane zarówno do Klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych

 

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.