Poniżej informacja w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw udostępniona na prośbę

Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej  prof. Andrzeja Matyji.

 

PISMO PREZESA NRL

 

INFORMACJA W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY

  • data: 03-07-2018

Podziel się tą wiadomością