Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o konieczności każdorazowego weryfikowania w systemie EWUŚ uprawnień pacjentów do otrzymywania recept refundowanych lub przyjmowania od pacjentów oświadczeń o posiadaniu prawa do świadczeń opieki medycznej, zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 10 marca 2015 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej – treść aktu prawnego ze strony sejm.gov.pl (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000438).

 

Szczegóły (TUTAJ)

  • data: 21-11-2017

Podziel się tą wiadomością