Informujemy, że Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Konwent Prezesów Okręgowych Izb Lekarskich przyjęły wspólne stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

 

STANOWISKO

  • data: 07-07-2018

Podziel się tą wiadomością