Czas upływa nieubłagalnie i pomału zbliżamy się do końca VII kadencji izb lekarskich. Rozpoczynamy akcję wyborczą naszych reprezentantów – delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy WIL.

Okręgowa Komisja Wyborcza przygotowała Kalendarz wyborczy 2016/2018, który przedstawiamy. Komisja zaproponowała Okręgowej Radzie Lekarskiej przyjęcie liczby 40 członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru 1 delegata oraz wielkość rejonów wyborczych od 40-2000 członków.

Akcja wyborcza przeprowadzana będzie w oparciu o stan Rejestru Lekarzy na dzień 31 grudnia 2016 roku. W związku z tym uprzejmie prosimy koleżanki i kolegów aby jeszcze w grudniu zaktualizowali swoje dane w Rejestrze WIL.  Szczególnie dane dotyczące miejsca pracy i miejsca zamieszkania, emerytury,  jeżeli zmieniły się w ostatnich latach. Jest to obowiązek każdego lekarza i nikt za nas samych tego nie może zrobić.  W znaczący sposób ułatwi to przyporządkowanie członków do poszczególnych rejonów wyborczych oraz umożliwi prawidłowe dostarczanie korespondencji wyborczej. Prosimy także o sprawdzenie w miesiącu marcu 2017 czy odpowiada nam przyporządkowany przez Komisję Wyborczą rejon wyborczy i dokonanie ewentualnego przeniesienia się do innego rejonu z którym jesteśmy bardziej związani.

Wybory będą przebiegały jak w poprzedniej kadencji z możliwością głosowania korespondencyjnego i z wcześniejszym zgłaszaniem kandydatów na delegatów do Komisji Wyborczej. Wobec tego prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi terminami i śledzenie przebiegu akcji wyborczej na stronie internetowej WIL gdzie będą dostępne informacje i dokumenty oraz w biuletynach WIL. W razie niejasności i dodatkowych pytań można kontaktować się ze mną osobiście pod numerem telefonu 600-027-036.

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej

Karina Buxakowska

 

 

 

Podziel się