Okręgowa Komisja Wyborcza Wielkopolskiej Izby Lekarskiej na swoim posiedzeniu w dniu 03.11.2017 r. potwierdziła wyniki wyborów na Delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy WIL VIII kadencji i opublikowała stosowną uchwałę w tym zakresie.

 

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z dnia 03.11.2017 r.

Obwieszenia Okręgowej Komisji Wyborczej WIL po zakończeniu obrad XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

 

Podziel się