Poniżej publikujemy uchwały związane z organizacją wyborów do samorządu lekarzy i lekarzy dentystów VIII kadencji – Wybory 2017/2018:

 

1. Uchwała nr 116/2016/VII Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z dnia 03 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata,

2. Uchwała nr 117/2016/VII Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z dnia 03 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia minimalnej i maksymalnej liczby członków rejony wyborczego w wyborach delegatów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji

3. Uchwała nr 10/2017/VII Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z dnia 11 lutego 2017 r. w sprawie podziału Wielkopolskiej Izby Lekarskiej na rejony wyborcze

Podziel się