W odpowiedzi na pojawiające się pytania lekarzy prowadzących indywidualną działalność gospodarczą dotyczące zamrożenia cen energii elektrycznej czy też możliwości skorzystania z rozliczenia zużycia energii po określonych ustawowo cenach maksymalnych, w tym obowiązku złożenia do dnia 30 listopada br. stosownego oświadczenia wskazuję, iż wsparcie dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych (obejmujące zamrożenie cen prądu) i wsparcie dla przedsiębiorców (obejmujące ustalenie cen maksymalnych) regulują odrębne ustawy.

 

O tym, z którego wsparcia można skorzystać decyduje to, kto jest stroną umowy z przedsiębiorstwem energetycznym – czy osoba fizyczna, czy też przedsiębiorca.

 

W przypadku osoby fizycznej, która jest stroną umowy z przedsiębiorstwem energetycznym, dla uzyskania zamrożonej ceny nie potrzeba składać oświadczenia – cena jest zamrożona do limitu zużycia 2000 kWh automatycznie, z mocy ustawy. Osoba fizyczna powinna złożyć oświadczenie jedynie wówczas, gdy jest uprawniona do większego limitu zużycia energii, jak ma to np. miejsce w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny.

 

Natomiast ze wsparcia dla przedsiębiorców mogą skorzystać podmioty, jeżeli dla danego punktu poboru stroną umowy ze sprzedawcą energii elektrycznej jest przedsiębiorca.

 

Wskazać należy przy tym, iż formalnie dla przedsiębiorców przeznaczone są odrębne taryfy – w przypadku małych i średnich firm, w tym jednoosobowych działalności gospodarczych są to taryfy C. Dla gospodarstw domowych przewidziane są tymczasem taryfy G.

 

W praktyce jednak, w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych zarejestrowanych w miejscu zamieszkania, w którym to miejscu nie są przyjmowani klienci czy też pacjenci, przyjmuje się, iż taka działalność może rozliczać się za prąd tak jak gospodarstwo domowe, a zatem w jednej z wybranych taryf G.

 

Rozliczać zużycie energii w ramach taryf G, a zatem korzystać z zamrożenia cen energii elektrycznej wg stawek dla gospodarstw domowych, może oczywiście również lekarz lub lekarz dentysta, który miejsce swojego zamieszkania wskazał jedynie jako adres do doręczeń.

 

Reasumując:

1)      w  przypadku, w którym stroną umowy zawartej ze sprzedawcą energii elektrycznej jest lekarz lub lekarz dentysta jako osoba fizyczna – odbiorca w gospodarstwie domowym – nie jest celowe ani nawet korzystne składanie oświadczeń właściwych dla przedsiębiorców, bowiem zamrożone stawki dla gospodarstw domowych są niższe aniżeli ustawowe stawki maksymalne przewidziane dla przedsiębiorców.

 

2)      oświadczenia uprawniające do zakupu od dnia 1 grudnia 2022 r. prądu po cenie ograniczonej ustawowo powinny zostać złożone jedynie przez lekarzy lub lekarzy dentystów, którzy zawarli z przedsiębiorstwem energetycznym umowę jako przedsiębiorcy, rozliczający się wg. właściwej dla przedsiębiorców taryfy (najczęściej taryfy C).

 


r. pr. Marcin Zalewski
Maćkowiak Zalewski Kancelaria Prawna AUCTORITAS s.c.

  • data: 23-11-2022

Podziel się tą wiadomością

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.