Na podstawie złożenia stosownego wniosku, odpowiednich dokumentów oraz po zasięgnięciu opinii Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz rejestru ukaranych lekarzy prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską i uiszczeniu stosownej opłaty komisja ds. rejestracji wydaje lekarzowi zaświadczenia.

 

ZAŚWIADCZENIE DO UNII EUROPEJSKIEJ
Wymagane dokumenty

Podanie o wydanie zaświadczenia w związku z wyjazdem do kraju UE;

Oświadczenie o niekaralności;

• Potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie zaświadczeń.

Opłaty

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę opłata za wydanie każdego zaświadczenia od 01.01.2022 r. wynosi 90 zł za jedno wydane zaświadczenie.

Opłaty za zaświadczenie można dokonać za pomocą przelewu tradycyjnego na numer konta 45 1020 4027 0000 1102 0404 3501 (w tytule przelewu prosimy wpisać- Zaświadczenie do UE).

Zaksięgowanie kwoty na koncie izby jest podstawą do rozpoczęcia procedury wydania zaświadczeń.

Czas realizacji około 14 dni (czas realizacji jest uzależniony od terminu uzyskania odpowiedzi z OSL, OROZ i NIL)
Miejsce załatwienia sprawy Wielkopolska Izba Lekarska
Dział Obsługi Lekarza-Rejestr Lekarzy pok. 2/3
Zarezerwuj wizytę on-line:
Zarezerwuj wizytę on-line
Uwagi Zaświadczenie wydawane jest w języku polskim
Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty z późniejszymi zmianami,

• Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich z późniejszymi zmianami,

• Uchwała Nr 17/07/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 września 2007 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez okręgowe rady lekarskie oraz Naczelną Radę Lekarską na podstawie przepisów Unii Europejskiej o uznawaniu kwalifikacji zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów

Kontakt w tej sprawie rejestr@wil.org.pl
tel. 61 852 58 60 wew. 503
mgr Barbara Jankowiak
mgr Katarzyna Bukiewicz

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.