Zwolnienie z opłacania składki członkowskiej na rzecz Wielkopolskiej Izby Lekarskiej obejmuje:

lekarzy emerytów od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończyli 75 lat,

lekarzy, którzy zostali skreśleni z rejestru członków od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostali  skreśleni,

lekarzy, którzy nie uzyskują przychodów, z tytułu wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty oraz ze źródeł wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych.

Zwolnienie z opłacania składek członkowskich jest możliwe tylko w przypadku złożenia przez lekarzy/lekarzy dentystów wypełnionego oświadczenia o nieosiąganiu przychodów. Należy również dokonać weryfikacji danych w rejestrze lekarzy w zakresie aktualnego zatrudnienia oraz działalności w formie praktyki lekarskiej. Zwolnienie  to następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie zostało złożone.

W przypadku jednoczesnego  zamknięcia zatrudnienia oraz zamknięcia lub zawieszenia działalności w formie praktyki lekarskiej we wszystkich formach dopuszczonych odrębnymi przepisami prawa, zwolnienie z obowiązku opłacania składki członkowskiej na czas określony z tytułu nieosiągania przychodu w trybie  §3 ust. 1 pkt 3 Uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej jest równoznaczne z zaznaczeniem rejestrze lekarzy WIL przerwy w wykonywaniu zawodu na czas zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej. 

W przypadku osób składających oświadczenie o braku przychodu, posiadających działające praktyki lekarskie, po okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy WIL będzie występowała o przedstawienie szczegółowych dokumentów podatkowych dotyczących deklarowanego okresu. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu miesiąca, Skarbnik WIL lub jego zastępca wystąpią do Prezydium WIL o podjęcie uchwały anulującej zwolnienie.

 

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.