Data

13-14 października 2022


Miejsce

Wydarzenie hybrydowe
• stacjonarnie: Centrum Konferencyjne EDU WIL ul. Szyperska 14 w Poznaniu
• online: za pośrednictwem platformy edukacyjnej WIL – link do platformy kursy.wil.org.pl


Program

Dzień I

Sesja I | Dyrektor ds. medycznych jako członek samorządu

09:00 – 09:15 Otwarcie konferencji
• lek. Marcin Karolewski, Wiceprezes ORL WIL

09:15 – 09:45 Współpraca z izbą lekarską
• lek. Łukasz Jankowski, Prezes NRL

09:45 – 10:15 PWZ, PWZ w trybie uproszczonym – przepisy a praktyka
• r. pr. Sława Maćkowiak, Maćkowiak Zalewski Kancelaria Prawna AUCTORITAS s.c.

10:15 – 10:45 Prawa lekarza
• lek. Marcin Karolewski, Wiceprezes ORL WIL

10:45 – 11:00 Przerwa

11:00 – 12:00 Debata: Przyszłość szpitalnictwa w Polsce

Sesja II | Odpowiedzialność prawna dyrektora ds. medycznych

12:00 – 12:30 Dyrektor ds. medycznych a ochrona danych osobowych
• mgr Marek Saj, Dyrektor Biura WIL, specjalista w zakresie Ochrony Danych Osobowych

12:30 – 13:00 Odpowiedzialność zawodowa
• dr n. pr. Magdalena Zamroczyńska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

13:00 – 13:30 Przerwa na lunch

Sesja III | Dyrektor ds. medycznych jako lider zespołu

13:30 – 14:00 Skuteczna komunikacja i udane negocjacje
• prof. Henryk Mruk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

14:00 – 14:30 Kryzys medialny – jak sobie z nim radzić?
• dr adw. Anna Wilińska-Zelek, Filipiak Babicz Legal

14:30 – 15:00 Problem wypalenia zawodowego
• prof. Ewa Mojs, kierownik Katedry i Zakładu Psychologii Klinicznej UMP

15:00 – 15:30 Dyskusja i podsumowanie I dnia konferencji

Dzień II

Sesja I | Dyrektor ds. medycznych w systemie opieki zdrowotnej

09.00 – 09.15 Otwarcie II dnia konferencji
• lek. Marcin Karolewski, Wiceprezes ORL WIL

09:15 – 09:45 Dyrektor ds. medycznych w szpitalu prywatnym
• lek. Grzegorz Wrona, Sekretarz NRL

09:45 – 10:15 Dyrektor ds. medycznych w szpitalu klinicznym
• dr hab. n. med. Szczepan Cofta, Przewodniczący Polskiej Unii Szpitali Klinicznych

10:15 – 10:45 Problemy organizacyjne szpitali
• lek. Joanna Harbuzińska-Turek, Wiceprezes ORL WIL, przewodnicząca Komisji ds. Szpitalnictwa WIL

10:45 – 11:00 Przerwa

Sesja II | Cyberbezpieczeństwo

11:00 – 11:30 Zagrożenia cybernetyczne
• Kamil Kobylarek, Integrity Partners

11:30 – 12:00 Szpital jako operator usług kluczowych
• Jakub Kulikowski, Microsoft

12:00 – 12:30 Dyrektor ds. medycznych a prawa pacjenta
• Jakub Adamski, Dyrektor Departamentu Strategii i Działań Systemowych w urzędzie Rzecznika Praw Pacjenta

12:30 – 13:00 Błąd organizacyjny – odpowiedzialność karna
• dr. n. med. Krzysztof Kordel, Prezes ORL WIL

13.00 – 13.30 Dyskusja i podsumowanie konferencji

13.30 – 14.00 Lunch

Wydarzenie towarzyszące
Warsztaty: Szpital w mediach, czyli o dobrej promocji i gaszeniu pożarów
– Tajniki udanej konferencji prasowej
– Sytuacja kryzysowa
– Jak rozmawiać z dziennikarzami?
Prowadząca: Urszula Łaszyńska


Prelegenci

lek. Marcin Karolewski
Pomysłodawca i organizator konferencji. Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, Rzecznik Praw Lekarza WIL, członek Naczelnej Rady Lekarskiej. Przewodniczący Komisji ds. Szpitalnictwa WIL w latach 2019 – 2022, zastępca dyrektora ds. medycznych w latach 2016 -2021 w Szpitalu powiatowym w Trzciance. Specjalista chorób wewnętrznych oraz hipertensjologii, w trakcie specjalizacji z geriatrii. Kierownik Oddziału Wewnętrznego Psychosomatycznego WSDNIPC „Dziekanka” w Gnieźnie.

lek. Łukasz Jankowski
Lekarz, specjalista nefrologii, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, w latach 2018-2022 Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Absolwent podyplomowych studiów menedżerskich „Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorant I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zawodowo związany z Kliniką Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych w Warszawie.

r. pr. Sława Maćkowiak
Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów leczniczych, zajmuje stanowisko kierownicze w jednym ze Szpitali Klinicznych Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; świadczy również pomoc prawną dla praktyk lekarskich i pielęgniarskich oraz podmiotów. Posiada duże doświadczenie procesowe w sprawach medycznych, cywilnych i ubezpieczeniowych. Reprezentuje świadczeniodawców w sporach sądowych dotyczących kontraktowania i rozliczeń z NFZ . Od 2000 r. zajmuje się negocjowaniem umów na prowadzenie badań klinicznych. Od dwóch lat współpracuje z Wielkopolską Izbą Lekarską.

mgr Marek Saj
Tematyką ochrony danych osobowych zajmuje się od 2008 r. jako administrator bezpieczeństwa informacji a obecnie inspektor ochrony danych. Główny obszar działania to podmioty lecznicze oraz szpitale. Organizator i prelegent wielu konferencji poświęconych tematyce legalnego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Audytor wewnętrzny procedur bezpieczeństwa. Dyrektor Biura Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Autor cyklicznych publikacji na temat ochrony danych osobowych w Biuletynie Informacyjnym Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

dr n. pr. Magdalena Zamroczyńska
Doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze i Zakładzie Prawa Medycznego i Farmaceutycznego, Wydział Medyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; adwokat, Wielkopolska Izba Adwokacka w Poznaniu; współpracuje z Wielkopolską Izbą Lekarską w Poznaniu, główne obszary działalności: prawo i postępowanie karne, prawo medyczne

prof. Henryk Mruk
Emerytowany profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracował także na Wydziale Nauk o Zdrowie Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Zajmuje się tematyką przywództwa, zachowań konsumentów i pacjentów, ekonomią behawioralną i komunikacją interpersonalną. Jest autorem wielu artykułów na temat zarządzania w sferze zdrowia oraz funkcjonowania rynku farmaceutycznego. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych oraz studiach MBA.

dr adw. Anna Wilińska-Zelek
Specjalistka z zakresu nowych technologii/IT, prawa mediów i własności intelektualnej. Posiada również doświadczenie z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego. Współpracuje z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższą Szkołą Bankową. Związana z Zakładem Systemów Prasowych i Prawa Prasowego WNPiD UAM. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego. Redaktorka serwisu prawnego nowemediaitechnologie.pl o budowaniu marki, współpracy z mediami, kryzysach reputacyjnych, reklamie i promocji, prawie własności intelektualnej oraz konkurencji (zwłaszcza tej nieuczciwej).

prof. Ewa Mojs
Psycholog kliniczny, neuropsycholog, naukowiec i praktyk, autor ponad 600 opracowań z zakresu psychologii klinicznej, zajmuje się problematyką chorób przewlekłych, ich wpływu na funkcjonowanie chorych, następstwami uszkodzeń układu nerwowego, neuropsycholog praktyk prowadzi terapię neuropsychologiczną dzieci oraz dorosłych, ekspert UE ds innowacyjności, przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji Nie Widać Po Mnie.

lek. Grzegorz Wrona
Lekarz, absolwent Akademii Medycznej w Lublinie, specjalista w dziedzinie organizacji ochrony zdrowia, anestezjolog, ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi. Aktywny działacz w samorządzie lekarskim od 1997 roku, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w latach 2014-2022, obecnie sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi na stanowiskach zastępcy dyrektora i dyrektora dużych wielkopolskich szpitali i podmiotów leczniczych.

dr hab. n. med. Szczepan Cofta
Od czerwca 2021 Naczelny Lekarz Klinicznego im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu. Od kwietnia 2019 r. do czerwca 2021 r. Dyrektor Naczelny, wcześniej, od sierpnia 2001 piastował stanowisko Naczelnego Lekarza Szpitala. Łączy pracę administracyjną na rzecz Szpitala z pracą w Katedrze i Klinice Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej.

lek. Joanna Harbuzińska-Turek
Wiceprezes ORL WIL IX kadencji, Przewodnicząca Delegatury WIL w Pile, Przewodnicząca Komisji ds. Szpitalnictwa. W samorządzie udziela się od VII kadencji. Uczestniczyła w pracach Komisji ds. Szpitalnictwa, Komisji ds. Zasad Finansowania Działalności Leczniczej i Warunków Wykonywania Zawodu, Komisji ds. Integracji i Wizerunku. Specjalista otolaryngolog. Przez kilkanaście lat związana ze Szpitalem Specjalistycznym w Pile. Do lipca 2021 roku dyrektor Szpitala Powiatowego w Złotowie. Obecnie pracuje jako zastępca dyrektora ds. lecznictwa SPZOZ w Wolsztynie oraz dyrektor ds. medycznych Przychodni Sanvita.

Kamil Kobylarek
Z IT związany od 15 lat, praktyk rozwiązań chmurowych, miłośnik automatyzacji i optymalizacji, entuzjasta rozwiązań Apple w organizacjach. Administrator IT środowisk lokalnych, następnie hybrydowych a od czerwca 2021 Microsoft Cloud Solutions Expert w Integrity Partners. Wspiera procesy wdrażania rozwiązań chmurowych z wykorzystaniem produktów Microsoft w firmach z sektora prywatnego i publicznego.

Jakub Kulikowski
Od maja 2021 Technical Territory Channel Specialist w Microsoft, wspierający Partnerów operujących na rynku przedsiębiorstw. Specjalizuje się w Microsoft 365 oraz związanych z Microsoft 365 rozwiązaniach bezpieczeństwa. Pasjonat cyberbezpieczeństwa i technologii chmurowych Microsoft.

Jakub Adamski
Ekspert systemu ochrony zdrowia, adwokat i manager z wieloletnim doświadczeniem w administracji publicznej i doradztwie. Specjalizuje się w finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym refundacji leków i wyrobów medycznych. Dyrektor Departamentu Strategii i Działalności Systemowej zaangażowany we wdrażanie rozwiązań wspierających i prowadzących pacjenta w systemie ochrony zdrowia. Wcześniej jako dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, wraz z zespołem map potrzeb zdrowotnych opracował nowy system planowania strategicznego w ochronie zdrowia i wprowadził nową jakość analiz big data i wizualizacji danych w Ministerstwie Zdrowia. Odpowiadał m.in. za wdrożenie i funkcjonowanie Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia. Były członek Komisji Ekonomicznej oraz Rady ds. Taryfikacji, a obecnie członek Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy. Współautor Polityki Lekowej Państwa 2018-2022 i licznych publikacji, w tym komentarza do ustawy o refundacji. Ukończył Advanced Management Program w IESE Business School.

dr. n. med. Krzysztof Kordel
Prezes ORL WIL VI, VII i IX kadencji. W samorządzie lekarskim aktywny od 1994 roku. Pełnił funkcje sędziego Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Laureat odznaczeń Meritus Pro Medicis, Gloria Medicinae oraz Srebrnego Krzyża Zasługi. Specjalista medycyny sądowej, patomorfolog.

Urszula Łaszyńska
Od 2017 r. rzeczniczka prasowa Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (obecnie Wielkopolskie Centrum Pediatrii). Wcześniej reporterka oraz prezenterka Telewizji Polskiej w Poznaniu.

Przemysław Ciupka
Rzecznik prasowy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej i redaktor naczelny Biuletynu Informacyjnego WIL. Wcześniej pracował kolejno w trzech redakcjach: Telewizji Proart, Telewizji WTK oraz Polsat News.

 


Zgłoszenia

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy.
W razie pytań prosimy o kontakt z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego WIL:
odz@wil.org.pl, tel. 61 852 58 60 wew. 405
Zapisy do 12 października 2022 do godz. 15:00, w dniu 12 października możliwość zapisu jedynie w formie uczestnika online.


Cena

uczestnictwo stacjonarnie 250 zł, uczestnictwo online 100 zł

Płatność na konto CUWIL:
Bank BGŻ BNP Paribas
93 1600 1462 1836 6402 7000 0001
W tytule przelewu prosimy wpisać nazwę konferencji.
Wpłaty należy dokonać do 12 października 2022, w przypadku zapisów w dniu 12 października prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres eduwil@wil.org.pl.


Informacje dodatkowe

9 punktów edukacyjnych

  • data: 13-10-22
  • data zakończenia: 14-10-22

Podziel się tą wiadomością

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.