PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO CZŁONKOWI IZBY – CUDZOZIEMCOWI, KTÓRY UZYSKAŁ OBYWATELSTWO POLSKIE
Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty zgodnie z posiadanym obywatelstwem – W-4A;

• Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przyznaniu obywatelstwa polskiego, albo decyzja właściwego Wojewody o uznaniu za obywatela polskiego;

• Dowód osobisty do wglądu + formularz Potwierdzenie danych osobowych lekarza, formularz prosimy wypełnić czytelnie drukowanymi literami;

• Dokument: dotychczasowe prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty;

•Zdjęcie (zdjęcie należy dostarczyć elektronicznie za pośrednictwem strony DODAJ ZDJĘCIE)

Opłaty Bezpłatne
Czas realizacji Czas realizacji uzależniony jest od terminów posiedzeń PORL. Aby wniosek został przedstawiony na Prezydium musi zostać złożony najpóźniej dwa dni przed posiedzeniem.
Miejsce załatwienia sprawy Wielkopolska Izba Lekarska
Dział Obsługi Lekarza-Rejestr Lekarzy pok. 2/3
Zarezerwuj wizytę on-line:
Zarezerwuj wizytę on-line
Uwagi Procedura dotyczy lekarza/lekarza dentysty cudzoziemca członka okręgowej izby lekarskiej, który na mocy decyzji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub właściwego Wojewody uzyskał obywatelstwo polskie.
Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty z późniejszymi zmianami,

• Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich z późniejszymi zmianami,

• Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z późniejszymi zmianami,

• Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach z późniejszymi zmianami,

• Uchwała Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów z późn. zm.

Kontakt w tej sprawie rejestr@wil.org.pl
tel. 61 852 58 60 wew. 513
mgr Katarzyna Bukiewicz
mgr Monika Gumna

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.