Podstawa prawnaRegulamin pomocy finansowej na cele kształcenia medycznego

Zasady udzielania pomocy finansowej:

1. W trakcie stażu podyplomowego – za dowolną formę kształcenia, nie objętą programem stażu podyplomowego
Wysokość dofinansowania250,00 zł
Dokumenty Podpisane podanie o pomoc finansową na cele szkoleniowe
Ksero zaświadczenia o ukończeniu kursu,
Oryginał faktury/rachunku dokumentujący wysokość poniesionych kosztów.
2. Po stażu podyplomowy, a przed rozpoczęciem specjalizacji za dowolną formę kształcenia
Wysokość dofinansowania350,00 zł
DokumentyPodpisane podanie o pomoc finansową na cele szkoleniowe
Ksero zaświadczenia o ukończeniu kursu,
Oryginał faktury/rachunku dokumentujący wysokość poniesionych kosztów.
3. W trakcie specjalizacji Za kursy obowiązkowe do specjalizacji lub nieobowiązkowe, ale wymagane przez kierownika – za jego dodatkowym poparciem
Wysokość dofinansowania800,00 zł
Dokumenty
Ksero karty specjalizacyjnej (w przypadku braku - oświadczenie o zdaniu oryginału do CMKP),
Ksero zaświadczenia o ukończeniu kursu,
Oryginały faktur, rachunków, biletów - dokumentujących wysokość poniesionych kosztów,
Poparcie kierownika specjalizacji o obligatoryjności kursu (w razie konieczności)
3. Po uzyskaniu stopnia naukowego dr n. med. lub dr hab. n. med.
Wysokość dofinansowania2.500,00 zł
DokumentyPodpisane podanie o pomoc finansową na cele szkoleniowe
Dyplom bądź zaświadczenie o uzyskaniu tytułu doktora lub doktora habilitowanego nauk medycznych
Oryginał faktury za opłatę w studiach doktoranckich bądź potwierdzenie z kwestury z informacją o wysokości i terminie uiszczania opłat

WAŻNE:

Nie później niż do drugiego czwartku grudnia danego roku kalendarzowego.

Miejsce składaniaODZ WIL, Budynek A, 2 poziom, pokój 2/1,
KontaktTel. 61 852 58 60 w. 220; Tel. kom. 601-799-706; Email: odz@wil.org.pl
Termin odpowiedzido 3 miesięcy
Sposób zapłatyNa wskazane we wniosku konto bankowe lub przekazem pocztowym,

Za wypłatę dofinansowania wystawiany jest corocznie PIT 8C

Podziel się