PRZYZNAWANIE STYPENDIÓW WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Celem przyznawania stypendiów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej jest pomoc lekarzom
i lekarzom dentystom w doskonaleniu zawodowym w formie staży, kursów
oraz warsztatów w polskich i zagranicznych ośrodkach medycznych,
niedofinansowywanych w innej formie przez WIL.
ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM
Kwota

Określana na dany rok budżetowy w planie finansowym WIL

Zarządzający środkami budżetowymi Komisja ds. Kształcenia Medycznego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
Wymagane dokumenty Osoba ubiegająca się o stypendium wypełnia formularz:

wniosek o przyznanie stypendium
•  zgody i oświadczenia

oraz załącza następujące dokumenty, o ile posiada kwalifikacje i osiągnięcia potwierdzone w tych dokumentach:

1) dokument potwierdzający wynik z Lekarskiego Egzaminu Końcowego/ Lekarskiego Egzaminu Państwowego/ Lekarsko–Dentystycznego Egzaminu Końcowego/ Lekarsko–Dentystycznego Egzaminu Państwowego, a w przypadku lekarza posiadającego tytuł specjalisty – dokument potwierdzający wynik egzaminu specjalizacyjnego;

2) oświadczenie dotyczące ogłoszenia zjazdowego, w tym sesji plakatowej – wzór oświadczenia umieszczony jest w Załączniku nr 2 do Regulaminu;

3) zgodę kierownika ośrodka, w którym będzie się odbywało staż w przypadku stażu indywidualnego – jeśli dotyczy stażu, wzór oświadczenia umieszczony jest w Załączniku nr 2 do Regulaminu;

4) potwierdzenie zrealizowania doskonalenia zawodowego w 4 letnim okresie rozliczeniowym zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, wydane przez WIL

Termin składania dokumentów Wnioski rozpatrywane są dwa razy w roku kalendarzowym (do końca lutego i do końca sierpnia).
Wyniki poszczególnych postępowań ogłaszane są do końca marca i września każdego roku)
Dodatkowe informacje

• o stypendium ubiegać się mogą lekarze i lekarze dentyści, członkowie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z opłaconymi składkami członkowskimi i zrealizowanym obowiązkiem kształcenia ustawicznego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2022 poz. 464).

• o stypendium nie mogą się ubiegać osoby:
1) ukarane prawomocnym orzeczeniem sądu lekarskiego karami określonymi w art. 83 ust. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich;
2) których prawo wykonywania zawodu lekarza lub prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty zostało zawieszone lub z orzeczonym zakazem wykonywania określonych czynności medycznych;
3) wobec których sąd powszechny orzekł środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu lekarza lub zakazu wykonywania zawodu lekarza dentysty lub wobec których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w wykonywaniu zawodu lekarza lub lekarza dentysty

Zasady oceny wyników Załącznik nr 3
Procedura wyłaniania stypendystów Załącznik nr 4
Kontakt w tej sprawie Dział Kształcenia Podyplomowego
dkp@wil.org.pl

Umów się na wizytę

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.