61-734 Poznań, ul. Nowowiejskiego 51

REGON 006212737

NIP 778-10-37-302

www.wil.org.pl

e-mail: izba@wil.org.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza: /WILPoznan/SkrytkaESP   

 

Prezes WIL:  lek. Artur de Rosier artur.derosier@hipokrates.org

Nr rachunku bankowego:

PKO Bank Polski Spółka Akcyjna
Oddział 4 w Poznaniu
ul.Garbary 100/150-156 61-757 Poznań
45 1020 4027 0000 1102 0404 3501

Spis telefonów:

 • Centrala (61) 852-58-60, Prezes 851-87-66
 • Sekretariat (61) 851-87-66 , 783 993 901
 • Praktyki indywidualne (61) 851-87-62, 783 993 997
 • Sprawy rejestru lekarzy (61) 851-87-58, 783 993 902
 • Księgowość (61) 851-87-59, 783 993 904
 • Fax (61) 851 87 66
 • Inspektor Ochrony Danych 783 993 919

Ośrodek Komunikacji Medialnej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej – okm@wil.org.pl

Rzecznik Prasowy- mgr Katarzyna Strzałkowska 660 763 725

Godziny urzędowania Biura w Poznaniu

Delegatury

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolska Izba Lekarska z siedzibą                  w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 51, którą reprezentuje Prezes.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych– Katarzyna Michalska admin@wil.org.pl.

3) W zakresie zadań, zasad działania i organizacji Wielkopolskiej Izby Lekarskiej stosuje się odpowiednio przepisy :

 • Ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2009 Nr 219 poz. 1708 ze zm.,            tj. Dz.U. 2019 poz.965),
 • Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • Uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

 

4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane do celów realizacji działalności ustawowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej na podstawie  Art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia                          o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie           z instrukcją kancelaryjną.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, operatorzy pocztowi i kurierzy, firmy wspierające obsługę informatyczną oraz świadczące usługi archiwizacyjne.

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

10)Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

11)Administrator podejmuje czynności związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, tj. o profilowaniu, w celu przesyłania informacji do skonkretyzowanych specjalności lekarskich, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Klauzula informacyjna systemu monitoringu wizyjnego WIL oraz Regulamin systemu monitoringu wizyjnego WIL

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.