Z inicjatywy Komisji ds. Młodych Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej powstał program o nazwie „Pneumokoki+”, który został uruchomiony w czerwcu 2016 r.

Od 11 lutego 2017 r. została zmieniona jego nazwa na program „Szczepienia+”, a jego zakres został rozszerzony. Polega on między innymi na refundacji dwóch dawek szczepionki przeciwko pneumokokom lub meningokokom dla dzieci rodziców, członków Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Z refundacji mogą skorzystać rodzice, których dziecko nie ukończyło 3 lat. Maksymalna zwracana kwota to 500 złotych, warunkiem jest niezaleganie z opłacaniem składek członkowskich na Izbę.

Zwrot kosztów szczepienia odbywa się na podstawie przedstawienia dowodu zakupu oraz złożonego wniosku.

Regulamin

Wniosek

Klauzula zgody   (w związku z nowymi przepisami ochrony danych osobowych -wymagane)

 

Osobą odpowiedzialną za obsługę Pneumokoków+ jest Marta Nowicka.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy szczepienia@wil.org.pl oraz numer telefonu 61 852 58 60 w. 125 lub 783 999 030.

 

dr n.med. Bartosz Urbański

Przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

Podziel się