• Prezes ORL WIL – dr n. med. Krzysztof Kordel
Prezes ORL WIL VI, VII i IX kadencji. W samorządzie lekarskim aktywny od 1994 roku. Pełnił funkcje sędziego Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Laureat odznaczeń Meritus Pro Medicis, Gloria Medicinae oraz Srebrnego Krzyża Zasługi. Specjalista medycyny sądowej, patomorfolog.

 

• Wiceprezes ORL WIL – lek. Marcin Karolewski
W samorządzie lekarskim aktywny od 2006 r. Wiceprezes ORL WIL IX kadencji, członek Naczelnej Rady Lekarskiej IX kadencji, Skarbnik ORL WIL VIII kadencji. Od początku działalności samorządowej zainteresowany głównie sprawami młodych lekarzy (Wiceprzewodniczący KML V kadencji, Przewodniczący KML WIL VI kadencji). Pomysłodawca i pierwszy przewodniczący Komisji ds. Integracji (VII i VIII kadencja). Obecnie szczególnie zaangażowany w obronę  praw lekarzy oraz lekarzy dentystów (Rzecznik Praw Lekarza IX kadencji i pomysłodawca projektu „Rok 2023 – rokiem praw lekarza”) oraz sprawami szpitalnictwa (Przewodniczący Komisji ds. Szpitalnictwa WIL w VIII kadencji, Przewodniczący Komisji ds. Szpitalnictwa Naczelnej Rady Lekarskiej w IX kadencji). Założyciel EDUWIL, pomysłodawca aplikacji mobilnej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Organizator cyklicznych Konferencji Dyrektorów ds. Medycznych, spotkań ze studentami „Na kwadracie w WIL” oraz konferencji o tematyce prawno-medycznej. Specjalista chorób wewnętrznych oraz hipertensjologii, w trakcie specjalizacji z geriatrii. Kierownik Oddziału Wewnętrznego Psychosomatycznego WSDNIPC „Dziekanka” w Gnieźnie.
• Wiceprezes ORL WIL – lek. dent. Jacek Zabielski
Wiceprezes ORL WIL VI, XIII oraz IX kadencji, Przewodniczący Komisji Stomatologicznej od 2018 roku. Były Przewodniczący delegatury w Kaliszu. W samorządzie lekarskim aktywny od 2001 r. – jako Wiceprzewodniczący Delegatury w Kaliszu reprezentował lekarzy dentystów oraz był organizatorem wielu szkoleń i wyjazdów integracyjnych. W ramach dorobku zawodowego uzyskał specjalizację I stopnia 24 kwietnia 1980 roku oraz specjalizację II stopnia z stomatologii zachowawczej w dniu 20 listopada 1985 roku.

 

• Wiceprezes ORL WIL – lek. Mateusz Szulca
Wiceprezes ORL IX kadencji, członek Naczelnej Rady Lekarskiej, Rzecznik Praw Młodego Lekarza WIL. Lekarz w trakcie specjalizacji z ortopedii. Jako Wiceprezes ORL WIL ds. Integracji i Mediów odpowiedzialny za: sprawy związane z młodymi lekarzami, integrację środowiska lekarskiego, współpracę z organizacjami zrzeszającymi studentów medycyny, współpracę z Uniwersytetem Medycznym oraz promocję i organizację szkoleń i kursów, a także nadzór nad Zespołem Komunikacji Medialnej, Komisjami: ds. Młodych Lekarzy oraz ds. Integracji, Wizerunku i Sportu. Były Przewodniczący Porozumienia Rezydentów.

 

• Wiceprezes ORL WIL – dr n. med. Stanisław Dzieciuchowicz
Wiceprezes ORL WIL IV, V i IX kadencji. W Okręgowej Radzie Lekarskiej Zasiada nieprzerwanie od 1994 r. W III kadencji przewodniczył Komisji ds. Warunków Pracy i Płac. W IV kadencji przewodniczył Komisji ds. Praktyk Lekarskich. Od V kadencji jest przewodniczącym Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów. Od IV do VII kadencji był członkiem Komisji Finansowej oraz Komisji ds. Rejestru Lekarzy. Od VI kadencji jest mediatorem ORL w postępowaniach w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Kawaler medalu Gloria Medicinae. Emerytowany ordynator oddziału chorób wewnętrznych.

 

• Wiceprezes ORL WIL – lek. Robert Rewekant
Delegat na OZL WIL od V kadencji, dwukrotny delegat na KZL, zastępca OROZ WIL przez dwie kadencje. Od 2000 r. pracuje w szpitalu w Koninie, wcześniej w Akademii Medycznej i szpitalu przy ul. Juraszów w Poznaniu. Specjalista chorób wewnętrznych, magister farmacji.

 

• Wiceprezes ORL WIL – lek. Joanna Harbuzińska-Turek
Wiceprezes ORL WIL IX kadencji, Przewodnicząca Delegatury WIL w Pile, Przewodnicząca Komisji ds. Szpitalnictwa. W samorządzie udziela się od VII kadencji. Uczestniczyła w pracach Komisji ds. Szpitalnictwa, Komisji ds. Zasad Finansowania Działalności Leczniczej i Warunków Wykonywania Zawodu, Komisji ds. Integracji i Wizerunku. Specjalista otolaryngolog. Przez kilkanaście lat związana ze Szpitalem Specjalistycznym w Pile. Do lipca 2021 roku dyrektor Szpitala Powiatowego w Złotowie. Obecnie pracuje jako zastępca dyrektora ds. lecznictwa SPZOZ w Wolsztynie oraz dyrektor ds. medycznych Przychodni Sanvita.

 

• Wiceprezes ORL WIL – lek. dent. Wiesław Wawrzyniak

 

• Skarbnik ORL WIL – lek. Michał Dopierała
W samorządzie lekarskim działa od 2013 roku. W Okręgowej Radzie Lekarskiej zasiada od VIII Kadencji. Członek Komisji Rewizyjnej WIL VII Kadencji, członek Komisji Finansowej ORL WIL w VIII Kadencji, obecnie Skarbnik ORL WIL IX Kadencji. Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy IX Kadencji. W Komisji ds. Młodych Lekarzy ORL WIL jako członek w VII i VIII Kadencji, potem jako jej przewodniczący pod koniec VIII Kadencji. Specjalista Patomorfolog.

 

• Sekretarz ORL WIL – lek. Elżbieta Marcinkowska
W samorządzie lekarskim aktywna od III kadencji. Sekretarz ORL WIL VIII i IX kadencji. Zasiadała w Komisji Lekarzy Kas Chorych, Komisji ds. Działalności Leczniczej i warunków wykonywania zawodu, Komisji Etyki oraz Komisji ds. Kultury, Sportu i Rekreacji. Członkini Naczelnej Rady Lekarskiej V i VI kadencji. Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej. Kierownik Przychodni Zespołu Lekarza Rodzinnego w Śremie.

 

• Zastępca Sekretarza ORL WIL – lek. Karol Lubarski
Zastępca Sekretarza ORL WIL IX kadencji, przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy. Działalność w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej rozpoczął w czasie stażu podyplomowego pracą na rzecz Komisji ds. Młodych Lekarzy. Przez wiele lat promował współpracę samorządu lekarskiego ze studentami kierunku lekarskiego w licznych projektach Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland, jako jego członek. Lekarz w trakcie specjalizacji z pediatrii. Pracuje w Klinice Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

 

• Członek Prezydium ORL WIL – lek. Piotr Pisula

 

• Członek Prezydium ORL WIL – lek. dent. Stanisław Schneider
Przewodniczący Komisji Praktyk Lekarskich, członek ORL WIL nieprzerwanie od 1989 roku. Od 1976 roku prowadzi Prywatną Praktykę Stomatologiczną. Od „zawsze” zajmuje się problemami lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących indywidualne praktyki lekarskie (w różnej formie).

 

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.