Poniżej publikujemy nowy numer e-informatora prawnego (13/2020), który zawiera m.in. informacje nt.:

– zmiany art. 37a Kodeksu karnego i jej potencjalnych konsekwencji dla orzekania kar [str. 3];

– zmiany rozporządzenia w sprawie OWU, w zakresie dotyczącym kar z tytułu braku realizacji obowiązku podłączenia się do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych [str. 5];

– zmiany ustawy o świadczeniach oraz ustawy o refundacji leków, w zakresie bezpłatnego zaopatrzenia w leki w okresie ciąży [str. 7];

– zmiany ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o świadczeniach i ustawy o POZ, w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia [str. 11];

– nowego rozporządzenia w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia [str. 15];

– nowego rozporządzenia w sprawie zgłaszania wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi [str. 16];

– nowego rozporządzenia w sprawie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru chorób zakaźnych oraz okresu przechowywania danych zawartych w tym rejestrze [str. 18];

– nowego rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [str. 20].

 

Niniejsze wydanie e-informatora uwzględnia także najbardziej informacje zawarte w poprzednich numerach (i ich aktualizacjach), na temat wybranych aktów prawnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, dotyczące:

– rozporządzenia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego;

– zmiany rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów;

– rozporządzenia w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem;

– zmiany rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarz i lekarza dentysty;

– zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

– zmian w ustawach: 1) o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 2) o zawodach lekarza i lekarza dentysty, 3) Prawo farmaceutyczne, 4) o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, 5) o zmianie ustawy o działalności leczniczej i niektórych innych ustaw;

oraz informacje nt.:

– aktualnego obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej (w tym transportu sanitarnego) dotyczącej przeciwdziałania COVID-19.

 

Numer 46 e-informatora prawnego (TUTAJ)

  • data: 27-06-2020

Podziel się tą wiadomością

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.