Informujemy, że Wielkopolska Izba Lekarska realizuje kolejny certyfikowany (Polska i Europejska Rada Resuscytacji) kurs ALS (Advanced Life Support) – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne.

 • Termin kursu: 27- 28 czerwca 2015 r. (kurs dwudniowy)
 • Miejsce kursu: Poznań al. Niepodległości 37, siedziba Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

Cele kursu

 • Wprowadzenie koncepcji zespołów resuscytacyjnych. Przeszkolenie kierowników i członków zespołów resuscytacyjnych do właściwego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia u osób dorosłych oraz okolicznościach występujących w okresie przed i około zatrzymania krążenia.
 • Rozpoznanie pacjentów z ryzykiem zatrzymania krążenia. Identyfikacja przyczyny, wdrożenie działań zapobiegających wystąpieniu zatrzymania krążenia.
 • Rozwiązywanie problemów występujących w sytuacjach towarzyszących zatrzymaniu krążenia- elementy komunikacji z zespołem, bliskimi pacjenta oraz decyzyjność w sytuacjach nagłych.

 

Adresaci kursu:

Kurs kierowany jest do grup zawodowych zajmujących się pacjentami w stanie zagrożenia życia: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, pracujących w miejscach wzmożonym nadzorze medycznym /OIOM, IT, Izby Przyjęć, SOR, Pogotowie Ratunkowe. Kandydaci powinni posiadać doświadczenie zawodowe oraz odpowiednie kwalifikacje medyczne.

Program

Przygotowanie przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje podręczniki do kursu  /co najmniej cztery tygodnie przed kursem/ z zaleceniem zapoznania się z jego treścią oraz  Pre-test. Jest to test wyboru mający na celu ocenę poziomu wiedzy wyjściowej kandydatów. Jego wynik nie wpływa na ocenę końcową na kursie. Oczekuje się od kandydatów znajomości i kompetencji w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych.

Kurs prowadzony jest w programie dwudniwoym. Zajęcia prowadzą instruktorzy Europejskiej Rady Resuscytacji. Intensywny czas kursu obejmuje wykłady, pokazy, dyskusje i stacje ćwiczeniowe. Głównym elementem przekazywania wiedzy są ćwiczenia w małych grupach /do sześciu osób na 2 instruktorów/ przy wykorzystaniu scenariuszy symulowanych na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji).

 

Wykłady:

 • Perspektywy ALS
 • Przyczyny i prewencja zatrzymania krążenia
 • Ostre zespoły wieńcowe
 • Uniwersalny algorytm zatrzymania krążenia ALS
 • Opieka poresuscytacyjna

 

Ćwiczenia i warsztaty:

 • Zaopatrzenie dróg oddechowych
 • Monitoring, rozpoznawanie zaburzeń rytmu, dwunastoodprowadzeniowe EKG
 • Defibrylacja
 • Zaburzenia rytmu serca – leczenie
 • Równowaga kwasowo-zasadowa
 • Zatrzymanie krążenia – scenariusze ćwiczeniowe
 • Zatrzymanie krążenia w sytuacjach szczególnych /zanurzenie, podtopienie, hipotermia, ciąża, anafilaksja, zatrucia, astma,  hypowolemia/

 

Dyskusja:

 • Etyczne i prawne aspekty zatrzymania krążenia
 • Protokół DNAR

 

Pokazy:

 • Wprowadzenie koncepcji zespołów resuscytacyjnych na podstawie scenariuszy symulowanych zatrzymań krążenia. Prezentowane przez doświadczonych instruktorów, prowadzące do doskonalenia sposobu oceny i leczenia pacjentów oraz decyzyjności podczas prowadzenia czynności resuscytacyjnych, przy wykorzystaniu elementów pozytywnej krytyki.

 

Ocena:

 • Kursanci poddawani są ocenie podczas symulowanych scenariuszy. Podlegają jej ich umiejętności w zakresie prowadzenia podstawowych czynności resuscytacyjnych, przeprowadzenia w bezpieczny sposób defibrylacji oraz znajomości algorytmów postępowania w stanach zagrożenia życia.
 • W ostatni dzień kursu przeprowadzany jest także test wyboru tematyka obejmujący treści poruszane podczas kursu.

 

Pozytywny wynik ze sprawdzianu teoretycznego praktycznego wiąże się z otrzymaniem certyfikatu Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji. Kurs wymaga recertyfikacji co pięć lat.

 • Sposób zapisu: zgłosić deklarację udziału na adres mailowy odz@wil.org.pl a następnie odesłać na adres mailowy odz@wil.org.pl otrzymany i wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • Opłata: 950 zł (dla członków Wielkopolskiej Izby Lekarskiej), 1.150 zł (dla pozostałych zainteresowanych)
 • Szczegółowe informacje: 61 852 58 60 w.120 lub 122 oraz tel. kom. 601 799 706
 • data: 27-06-15
 • data zakończenia: 28-06-15

Podziel się tą wiadomością

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.