Delegatura Kaliska  Wielkopolskiej Izby Lekarskiej wraz z Delegaturą Ostrowsko-Krotoszyńską i Delegaturą Konińską, zaprasza lekarzy dentystów na konferencję naukowo – szkoleniową Współczesna endodoncja ”, która odbędzie się w dniu 21 października 2017 r. o godz. 10.00. w Zawidowicach – Hotel Karczma Stara Stajnia.

Program zebrania :

I.„System narzędzi Wave One Gold czyli  recyprokalne złoto we współczesnej endodoncji”.

1.Przygotowanie zęba do leczenia endodontycznego.

-izolacja i tymczasowa odbudowa zęba na potrzeby leczenia endodontycznego,

-diagnostyka radiologiczna,

-prosty dostęp i poszerzenie ujść za pomocą narzędzia PROTAPER SX/XA.

2.System Wave One Gold – najnowsza generacja narzędzi do pracy w trybie recyprokalnym.

-przygotowanie gładkiej ścieżki „glidepath”przy użyciu Proglider,

-prezentacja najnowszego systemu narzędzi maszynowych Wave One Gold,

-trójwymiarowa dezynfekcja – chemiczne opracowanie kanałów i aktywacja środków

płuczących ENDOAKTYWATOR,

-przypadki kliniczne okiem eksperta.- Wykładowca – Dr n.med.Michał Bednarski.

 

12.00 – 13.00 WYBORY REJONU WYBORCZEGO DEN/01 lekarzy dentystów Delegatury Kaliskiej.

 

II.Najnowsza technologia w materiałach GC i jej rola w uzyskaniu niezawodnej adhezji podczas procedur odbudowy, cementowania i napraw wewnątrzustnych.

Unikalne połączenie monomerów funkcyjnych w cementach i żywicy łączącej oraz  ich rola w uzyskaniu perfekcyjnej adhezji z każdym rodzajem substratu.

III. „Innowacyjna koncepcja odcieni w stomatologii odtwórczej”.

-Kolor, nasycenie i jasność zębów pacjentów w różnym wieku,

-Estetyczne uzupełnienia w zębach pacjentów młodych, dorosłych i seniorów za pomocą  innowacyjnego materiału kompozytowego Essentia,

-Najnowsza technologia i jej rola w uzyskaniu niezawodnej adhezji podczas procedur odbudowy i napraw wewnątrzustnych.Wykładowca – Lek. stom. Marek Lipa.

IV.„Aktualne informacje na temat kontraktów stomatologicznych, oraz przyszłości stomatologii”-Wykładowca – Wiceprezes Rady Okręgowej WIL, Przewodniczący Komisji Stomatologicznej WIL Andrzej Cisło.

 

  1. Pokaz praktyczny.

W czasie pokazu praktycznego przedstawione zostaną materiały, oraz techniki umożliwiające  uzyskanie efektów specjalnych techniką bezpośrednią:

1.Czym jest efekt halo i jak go uzyskać ?

2.Jak odtworzyć naturalną opalescencję ?

3.Jak skorygować przezierność w istniejącym uzupełnieniu ?

4.Jak odtworzyć „wiek zęba”?

5.Czy białe plamy i pęknięcia mogą być estetyczne ?

Czas trwania prezentacji : 60 minut

Czas trwania pokazu praktycznego : 60 minut

Ćwiczenia praktyczne bezpłatne

Prowadzący: Lek.stom.Marek Lipa, Konsultant GC, Łukasz Cierniak, Technik Dentystyczny.

VI.„Leczenie endodontyczne z zastosowaniem narzędzi Wave One Gold krok po kroku”.

Ćwiczenie praktyczne – poszerzenie ujścia kanału za pomocą narzędzia PROTAPER SX/XA -ćwiczenia na fantomach. Cwiczenia praktyczne na bloczkach fantomowych -wstępne opracowanie kanału za pomocą Proglider.Ćwiczenia praktyczne na bloczkach fantomowych – ostateczne opracowanie kanału pilnikiem Wave One Gold.

Grupa 10- 12 osobowa. Prowadzący cwiczenia – Dr n.med.Michał Bednarski.

Koszt ćwiczeń praktycznych 100,00 zł. Zwrot kosztów kształcenia w postaci bonu zakupowego.

 

Zakończenie szkolenia obiadem

Uczestnicy otrzymują 5 punktów edukacyjnych – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06.10.2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Koszt szkolenia teoretycznego bezpłatny. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w kursie, tel:62 7664143,783993908.     

Z poważaniem

Wiceprzewodniczący Komisji Stomatologicznej

Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

lek. stom. Jacek Zabielski

  • data: 21-10-17
  • data zakończenia: 21-10-17

Podziel się tą wiadomością