Poniżej publikujemy link do pisma Prezesa NFZ w zakresie pobierania numerów recept:

 http://nil.org.pl/aktualnosci/promobox/pobieranie-numerow-recept-informacja-z-narodowego-funduszu-zdrowia

 

 

Ponadto przypominamy, że Wielkopolska Izba Lekarska nie wypełnia wniosków do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o aktualizację danych dla wnioskodawcy wykonującego zawód lekarza i lekarza dentysty na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w podmiocie leczniczym, który nie zawarł z Funduszem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jak również nie wypełnia wniosków  dla wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem działalności leczniczej.

 

 

Natomiast Wielkopolska Izba Lekarska służy pomocą lekarzom seniorom, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu, którzy zaprzestali jego wykonywania i zamierzają korzystać z prawa do wystawiania recept refundowanych dla siebie i rodziny (recepty pro auctore i pro familiae)

  • data: 01-06-2017

Podziel się tą wiadomością