Relacja 

XLVI Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarski WIL odbbył się 19 marca 2022 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w pawilonie Poznan Cogress Center.
Relacja ze Zjazdu dostępna jest na stronie


 

Materiały dla Delegatów

Uchwała w sprawie zwołania XLVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad XLVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

Projekty uchwał
1. w sprawie przyjęcia porządku obrad XLVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
1a. Załącznik do uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad XLVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
2. w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu Obrad XLVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
2a. Załącznik do uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu Obrad Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
3. w sprawie powołania Komisji Mandatowej
4. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej I
5. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej II
6. w sprawie powołania Komisji Uchwał i Wniosków
7. w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej
8. w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
9. w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowego Sądu Lekarskiego
10. w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej
11. w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Komisji Wyborczej za 2021 rok
12. w sprawie przyjęcia kadencyjnego sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej
13. w sprawie przyjęcia kadencyjnego sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
14. w sprawie przyjęcia kadencyjnego sprawozdania Okręgowego Sądu Lekarskiego
15. w sprawie przyjęcia kadencyjnego sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej
16. w sprawie przyjęcia kadencyjnego sprawozdania Okręgowej Komisji Wyborczej
17. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021
18. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
19. w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej za 2021 rok
20. w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej
21. w sprawie ustalenia liczby członków organów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz członków Okręgowej Komisji Wyborczej
22. w sprawie budżetu Wielkopolskiej Izby Lekarskiej na rok 2022

Materiały finansowe
Sprawozdanie z wykonania budżetu WIL za 2021 r
Projekt budżetu Wielkopolskiej Izby Lekarskiej na 2022 rok
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Okręgowego Zjazdu Lekarzy, Okręgowej Rady Lekarskiej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
Opinia Komisji Rewizyjnej WIL w Poznaniu w sprawie wykonania budżetu w 2021 r.

Absolutorium
Uchwała OKR WIL w sprawie udzielenia absolutorium dla ORL WIL

Sprawozdania Organów WIL za rok 2021
Sprawozdanie ORL
Sprawozdanie OROZ
Sprawozdanie OSL
Sprawozdanie OKR WIL

Sprawozdania Komisji ORL WIL za rok 2021
Sprawozdanie Komisji Etyki Lekarskiej
Sprawozdanie Komisji ds. Kształcenia Medycznego
Sprawozdanie Komisji ds. Młodych Lekarzy
Sprawozdanie Komisji Bioetycznej
Sprawozdanie Komisji Historycznej
Sprawozdanie Komisji ds. Kultury, Sportu i Rekreacji
Sprawozdanie Komisji Stomatologicznej
Sprawozdanie Komisji ds. Emerytów i Rencistów
Sprawozdanie Komisji ds. Konkursów
Sprawozdanie Komisji ds. Praktyk Lekarskich
Sprawozdanie Komisji ds. finansowania działalności leczniczej i warunków wykonywania zawodu
Sprawozdanie Komisji Socjalnej
Sprawozdanie Komisji ds. Rejestru Lekarzy
Sprawozdanie Komisji Finansowej

Sprawozdania z działalności delegatur za rok 2021
Sprawozdanie z działalności Delegatury w Lesznie
Sprawozdanie z działalności Delegatury w Koninie
Sprawozdanie z działalności Delegatury w Kaliszu
Sprawozdanie z działalności Delegatury w Pile
Sprawozdanie z działalności Delegatury Ostrowsko-Krotoszyńskiej

Pozostałe sprawozdania za rok 2021
Sprawozdanie Rzecznika Praw Lekarza
Sprawozdanie OKW WIL

Sprawozdania Organów WIL kadencyjne – VIII kadencja
Sprawozdanie ORL VIII kadencji
Sprawozdanie OROZ VIII kadencji
Sprawozdanie OSL VIII kadencji
Sprawozdanie OKR WIL VIII kadencji

Sprawozdania Komisji ORL WIL kadencyjne – VIII kadencja
Sprawozdanie Komisji Etyki Lekarskiej
Sprawozdanie Komisji ds. Kształcenia Medycznego
Sprawozdanie Komisji ds. Szpitalnictwa
Sprawozdanie Komisji Bioetycznej
Sprawozdanie Komisji Historycznej
Sprawozdanie Komisji ds. Kultury, Sportu i Rekreacji
Sprawozdanie Komisji Stomatologicznej
Sprawozdanie Komisji ds. Emerytów i Rencistów
Sprawozdanie Komisji ds. Konkursów
Sprawozdanie Komisji ds. Praktyk Lekarskich
Sprawozdanie Komisji ds. finansowania działalności leczniczej i warunków wykonywania zawodu
Sprawozdanie Komisji Socjalnej
Sprawozdanie Komisji ds. Rejestru Lekarzy
Sprawozdanie Komisji Finansowej

Sprawozdania z działalności delegatur kadencyjne – VIII kadencja
Sprawozdanie z działalności Delegatury w Lesznie
Sprawozdanie z działalności Delegatury w Koninie
Sprawozdanie z działalności Delegatury w Kaliszu
Sprawozdanie z działalności Delegatury w Pile
Sprawozdanie z działalności Delegatury Ostrowsko-Krotoszyńskiej

Pozostałe sprawozdania – VIII kadencja
Sprawozdanie Rzecznika Praw Lekarza
Sprawozdanie OKW WIL

Materiały dodatkowe
Uchwała ORL-036/2022/VIII ORL WIL z dnia 05 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków organów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz członków Okręgowej Komisji Wyborczej i rekomendowania go do zatwierdzenia przez XLVI Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.