Okręgowa Rada Lekarska kieruje działalnością okręgowej izby lekarskiej w okresie między okręgowymi zjazdami lekarzy, w szczególności:

 • sprawuje pieczę nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza przez członków okręgowej izby lekarskiej;
 • upowszechnia zasady etyki lekarskiej oraz dba o ich przestrzeganie;
 • reprezentuje i chroni indywidualne i zbiorowe interesy członków izby;
 • wykonuje zadania określone w art. 5 pkt 3, 4, 6-14 i 17-24 ustawy o izbach lekarskich;
 • udziela pomocy w realizacji praw członków okręgowej izby lekarskiej, o których mowa w art. 9 pkt 3 ustawy o izbach lekarskich;
 • składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności i wykonania budżetu;
 • zbiera składki członkowskie i prowadzi ich ewidencję;
 • wykonuje uchwały okręgowego zjazdu lekarzy;
 • ustala liczbę członków prezydium;
 • prowadzi bieżące sprawy izby;
 • wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę Lekarską;
 • prowadzi okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów;
 • prowadzi rejestr, o którym mowa w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 • prowadzi rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk lekarskich na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej oraz wykonuje kontrole na zasadach określonych w przepisach tej ustawy, przewidzianych dla organu prowadzącego rejestr;
 • prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów;
 • wydaje biuletyn okręgowej izby lekarskiej;
 • prowadzi archiwum dokumentacji okręgowej izby lekarskiej.

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.