Posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej odbyło się w trybie hybrydowym – w murach Centrum Konferencyjnego EDU WIL przy ul. Szyperskiej w Poznaniu oraz online z wykorzystaniem narzędzi komunikacji zdalnej w czasie rzeczywistym.

 

Rada określiła podział kompetencji w Prezydium ORL WIL. Zgodnie z przyjętą uchwałą zadania kształtują się następująco:

 

 • *Prezes: reprezentowanie izby, kontakty z mediami, kontakty z administracją publiczną, gospodarka, polityka kadrowa i nadzór nad biurem, komisje problemowe, współpraca z innymi samorządami i ich organizacjami, nadzór nad remontami WIL, przedstawianie kandydatów na przedstawicieli izby w radach społecznych podmiotów leczniczych i instytucji systemu organizacji i ochrony zdrowia, współpraca z Komisją ds. Kształcenia, Komisją ds. Kultury, Komisją ds. Etyki, Komisją ds. Konkursów, nadzór nad ZKM, dbałość o krzewienie pamięci historycznej o samorządzie lekarzy i lekarzy dentystów oraz o lekarzach i lekarzach dentystach z Wielkopolski,

 

 • *I Wiceprezes – Marcin Karolewski – w zakresie uzgodnionym z Prezesem: zastępowanie Prezesa WIL w razie jego nieobecności, nadzór nad inwestycjami WIL, nadzór nad EDUWIL, udział w kształtowaniu polityki finansowej WIL, udział w pracach na rzecz przygotowania i realizacji budżetu WIL, sprawy związane ze szpitalnictwem, współpraca z NFZ, współpraca z ZKM w zakresie szpitalnictwa oraz EDUWIL, współpraca z Komisją Finansową, Komisją ds. Szpitalnictwa, Komisją ds. Legislacji, Komisją ds. Lecznictwa Otwartego, Rzecznik Praw Lekarza,

 

 • *Wiceprezes ds. Integracji i Mediów – Mateusz Szulca – w zakresie uzgodnionym z Prezesem: sprawy związane z młodymi lekarzami, integracja środowiska lekarskiego, współpraca z samorządem studentów oraz organizacjami zrzeszającymi studentów medycyny, współpraca z Uniwersytetem Medycznym oraz współpraca z Komisją ds. Młodych Lekarzy, Komisją ds. Integracji, Wizerunku i Sportu, nadzór nad ZKM, współpraca z EDUWIL, Rzecznik Praw Młodego Lekarza,

 

 • *Wiceprezes ds. Seniorów – Stanisław Dzieciuchowicz – sprawy seniorów, integracja lekarzy seniorów, współprac w zakresie pomocy materialnej z Komisją Socjalną, Rzecznik Praw Lekarza Seniora, współpraca z Komisją ds. Emerytów i Rencistów, Komisją Socjalną,

 

 • *Wiceprezes – Lekarz Dentysta – Jacek Zabielski – reprezentowanie izby w obszarze spraw stomatologii w zakresie uzgodnionym z Prezesem, kontraktowanie w stomatologii, legislacja, strona internetowa/stomatologia, współpraca z Komisją Stomatologiczną, integracja środowiska lekarzy dentystów, Rzecznik Praw Lekarza Dentysty, współpraca z NFZ w zakresie stomatologii,

 

 • *Wiceprezesi (z Delegatur) – Joanna Harbuzińska-Turek, Wiesław Wawrzyniak, Robert Rewekant – reprezentowanie izby na obszarze działalności delegatur, którymi kierują w zakresie uzgodnionym z Prezesem, sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem siedziby delegatury i jej pracowników, kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów w delegaturach, organizowanie działań integrujących środowisko lekarskie na terenie delegatur, którymi kierują,

 

 • *Sekretarz – Elżbieta Marcinkowska – udział w nadzorze nad pracą biura oraz polityką kadrową biura WIL, przygotowywanie posiedzeń Prezydium, Okręgowej Rady Lekarskiej oraz Okręgowych Zjazdów Lekarzy, nadzór nad projektami uchwał i ich realizacją, nadzór nad protokołami z posiedzeń, nadzór nad systemem informatycznym na potrzeby rejestru lekarzy i praktyk lekarskich, koordynacja spraw związanych z komisjami, o których mowa w art. 11 i 12 Ustawy z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty; prowadzenie spraw związanych z rejestrem lekarzy i lekarzy dentystów; współpraca z Komisją ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu oraz Komisją ds. Praktyk Lekarskich,

 

 • *Skarbnik – Michał Dopierała – gospodarka, finanse, nadzór nad pracownikami księgowości, nadzór nad sprawami związanymi ze składkami członkowskimi,

 

 • *Zastępca Sekretarza – Karol Lubarski – zastępowanie Sekretarza podczas jego nieobecności, współpraca z organizacjami środowiskowymi zrzeszającymi lekarzy i lekarzy dentystów, koordynacja spraw związanych ze środowiskiem młodych lekarzy oraz studentami medycyny i ich organizacjami,

 

 • *Członek – Piotr Pisula: sprawy związane z legislacją,

 

 • *Członek – Stanisław Schneider: praktyki prywatne, podmioty lecznicze.

 

Wyznaczony został Pełnomocnik Prezesa ORL WIL ds. Rozwoju, Nowych Technologii i Informatyzacji. Został nim lek. Piotr Kalkowski. Jego zadaniem będzie zarządzanie sprawami informatycznymi i sieciowymi Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz dobór i wdrażanie nowych rozwiązań.

 

Rada powołała także Pełnomocnika  ds. pomocy lekarzom i lekarzom dentystom, których stan zdrowia ogranicza lub uniemożliwia wykonywanie zawodu. Funkcję tę obejmie dr n. med. Artur de Rosier.

 

Zmodyfikowana została uchwała określająca tryb powoływania, organizacji i regulamin działania Delegatur Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, jednocześnie w dokumencie znalazł się zapis, zobowiązujący radę do opracowania nowego regulaminu w ciągu sześciu miesięcy. Następnie na mocy uchwały ORL powołano przewodniczących:

 

– Delegatura w Kaliszu –  Mariusz Pluciński,

– Delegatura w Koninie – Robert Rewekant,

– Delegatura w Lesznie – Lidia Dymalska- Kubasik,

– Delegatura Ostrowsko- Krotoszyńska – dent. Wiesław Wawrzyniak,

– Delegatura w Pile – Joanna Harbuzińska- Turek.

 

 

Rada zatwierdziła składy osobowe komisji problemowych, które zostaną uzupełnione w zakładce Komisje Problemowe.

 

Wskazano skład kolegium redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego WIL w składzie: Anna Kurhańska-Flisykowska, Szczepan Cofta, Daria Springer, Mateusz Szulca, Andrzej Piechocki oraz redaktora naczelnego – Przemysława Ciupkę.

 

Rada powołała Stanisława Dzieciuchowicza jako mediatora w prowadzonych postępowaniach mediacyjnych w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów. Obrońcami z urzędu zostali Halina Bobrowska oraz Robert Rewekant.

 

Obrady zakończyły się podjęciem stanowiska ws. w sprawie sytuacji w publicznej opiece stomatologicznej.

 

 • data: 23-04-2022

Podziel się tą wiadomością

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.