Stanowisko nr 2/2017/VII

Okręgowej Rady Lekarskiej WIL

z dnia 22 kwietnia 2017 r.

 

Okręgowa Rada Lekarska Wielkopolskiej Izby Lekarskiej  z głęboką dezaprobatą przyjęła Komunikaty Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału NFZ, z których wynika   obniżenie ceny oczekiwanej w stosunku do świadczeń ogólnostomatologicznych z dotychczasowych 1,14 zł do 1,13zł oraz z 1,4zł do 1,3 zł w stosunku do świadczeń protetycznych.

Kwota bynajmniej nie jest symboliczna, gdyż pomnożona przez liczbę sprawozdawanych punktów rozliczeniowych daje ubytek znaczących środków przez 5 lat trwania umowy.

Należy w tym miejscu przypomnieć, że konieczność sfinansowania zwiększonych wydatków w innych zakresach mieściła się w możliwościach finansowych Oddziału. Trzeba bowiem pamiętać, że nakłady na leczenie stomatologiczne w planach finansowych WOW systematycznie spadają, przy jednoczesnym wzroście ogólnego budżetu WOW.

Zaznaczenia wymaga też fakt, iż podczas rozmów z Dyrekcją WOW w dniu 8 lutego br delegacja WIL, która wnosiła o wzrost stawki za punkt rozliczeniowy w kontraktach ogólnostomatologicznych , przyjęła do wiadomości zapowiedź Oddziału Wielkopolskiego NFZ o zamiarze pozostawienia cen oczekiwanych na dotychczasowym poziomie.

Nic , co płynie z otaczającej nas rzeczywistości gospodarczej nie skłania do wniosku o spadku kosztów prowadzenia działalności leczniczej. Zapowiadana jest znacząca inflacja, rosną czynsze, ceny nośników energii, dodatkowe planowane obowiązki podmiotów i praktyk zmuszają do zatrudnienia nowych współpracowników.

W tej sytuacji obniżanie cen oczekiwanych bez stosownej analizy jest przerzucaniem części niewydolności systemu na barki pracujących w nim lekarzy.

 

Prezes ORL WIL                                            Sekretarz ORL WIL

(-) dr n. med.Krzysztof Kordel                (-) lek. Wojciech Buxakowski

  • data: 23-04-2017

Podziel się tą wiadomością