SZCZEGÓŁY OFERTY W FORMULARZU ONLINE

Ryzyko utraty zdrowia i przychodu wskutek niezdolności do pracy, stało się realnym zagrożeniem spędzającym sen z powiek wielu medyków.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, branża medyczna już od kilku lat znajduje się na trzecim miejscu pod względem liczby wypadków przy pracy. Wśród sposobów radzenia sobie z tą sytuacją, służących zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa, znajduje się ubezpieczenie na życie INTER Medyk Life, przeznaczone dla Członków Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Jego celem jest zabezpieczenie finansowe lekarzy i lekarzy dentystów przed utratą możliwości zarobkowania.

Lekarze i lekarze dentyści, w razie wypadku uniemożliwiającego pracę, często ponoszą duże koszty związane z leczeniem i rehabilitacją, a także zobligowani są regularnie opłacać swoje miesięczne zobowiązania. Należą do nich m.in. wynajem lokali, raty kredytów czy leasingu sprzętu medycznego. Wypadek prowadzący do braku możliwości wykonywania zawodu lekarza prowadzi więc do znacznego ograniczenia budżetu, a nawet do utraty płynności finansowej. Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy zapewnia środku finansowe w wysokości 7 500 zł miesięcznie.

TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. we współpracy i według pomysłu Wielkopolskiej Izby Lekarskiej przygotowało ofertę ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

• Świadczenie 7500 zł/mies. za składkę 34 zł/mies.
• Składka/dzień 1,12 zł/dzień, świadczenie dzienne 250 zł w razie niezdolności do pracy.

Komu dedykowane jest ubezpieczenie?
Dla Członków Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w wieku do 75 lat, wykonujących zawód lekarza lub lekarza dentysty na terenie Polski, niezależnie od formy zatrudnienia: umowa o pracę, umowa cywilno-prawna (kontrakt), umowa zlecenie.

Na jaki okres zawierane jest ubezpieczenie?
Polisa zawierana jest na okres 1 roku.

Jaka jest wysokość składki ubezpieczeniowej?
Tylko 34 zł miesięcznie – składka za cały rok ubezpieczenia 408 zł.

Jak można przystąpić do ubezpieczenia?
Przystąpienie do ubezpieczenia jest proste! Wystarczy wypełnić FORMULARZ ONLINE zamieszczony na stronie wil.org.pl i opłacić składkę ubezpieczeniową.

Jaka jest wysokość świadczenia?
Świadczenie dzienne w przypadku niezdolności do pracy w wysokości 250 zł, niezależnie od wysokości uzyskiwanych przychodów.
Z tytułu śmierci ubezpieczonego jednorazowe dodatkowe świadczenie wynosi 1 000 zł.

Za jaki okres jest wypłacane świadczenie?
Od 1-go dnia, za każdy dzień niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, przy zwolnieniu lekarskim trwającym nieprzerwanie minimum 15 dni. Maksymalny okres, za który wypłacamy świadczenie to 365 dni.
Wypłacamy świadczenie dzienne bez względu na zakończenie polisy, pod warunkiem, że niezdolność do pracy rozpoczęła się w okresie odpowiedzialności TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.

Np. 1 sierpnia zdarzył się wypadek i rozpoczęła się niezdolność do pracy trwająca nieprzerwanie 90 dni. W tym czasie, 15 września, zakończył się roczny okres trwania umowy ubezpieczenia. Świadczenie zostanie wypłacone za cały okres niezdolności do pracy, czyli za 90 dni w łącznej kwocie 22 500 zł.

Kiedy i gdzie działa ubezpieczenie?
Jeśli zdarzy się nieszczęśliwy wypadek (w pracy lub w czasie wolnym), a jego skutki nie pozwalają wykonywać pracy zawodowej. Ochrona ubezpieczeniowa działa w Polsce i na całym świecie przez całą dobę.

Czy świadczenie zostanie wypłacone jeśli wypadek wystąpi podczas rekreacyjnego uprawiania sportu?
Rekreacyjne uprawianie sportu jest objęte ochroną ubezpieczeniową, np. jazda na nartach, jazda na rowerze, jazda konna, gra w tenisa, squash.
Świadczenie nie zostanie wypłacone jeśli ubezpieczony brał udział w następujących zajęciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze: wyścigi samochodowe, sporty motorowe, wyścigi łodzi motorowych, sporty lotnicze (pilotowanie samolotów, spadochroniarstwo, szybownictwo, lotniarstwo, paralotniarstwo), nurkowanie na głębokość większą niż 30 m, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, speleologia, skoki do wody lub skoki na gumowej linie (bungee jumping).

Czy świadczenie zostanie wypłacone jeśli wypadek wystąpi podczas wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu?
Nie, jeśli ubezpieczony uprawiał sport wyczynowo lub zawodowo w ramach związków sportowych, kół, sekcji, klubów, ognisk, zespołów sportowych lub organizacji i stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu, a także – z racji przynależności do ww. organizacji – uczestniczył w zawodach i imprezach sportowych, konkursach, treningach, obozach kondycyjnych i szkoleniowych.

Czy wymagane jest podanie informacji o stanie zdrowia?
Nie, ale nie odpowiadamy za niezdolność do pracy będącą skutkiem nieszczęśliwych wypadków, które miały miejsce w okresie 5 lat przed przystąpieniem do umowy na wypadek niezdolności do pracy.

Od kiedy rozpocznie się ochrona ubezpieczeniowa?
Od dnia wybranego w formularzu online, jednak nie wcześniej niż następnego dnia po zapłaceniu składki ubezpieczeniowej. Data początku ochrony będzie wskazana w polisie.

Kiedy otrzymam polisę?
Po opłaceniu składki ubezpieczony otrzyma polisę na swój adres e-mail podany w formularzu online.

Jak będzie można uzyskać wypłatę świadczenia?
Wystarczy wypełnić formularz online na stronie https://inter-direct.pl/zgloszenie.roszczenia.zycie/ i dołączyć zdjęcia/skany następujących dokumentów:
• orzeczenie lekarskie na druku ZLA, e-ZLA lub jeśli wystawienie na druku ZLA nie jest możliwe – inne orzeczenie lekarskie stwierdzające niezdolność do pracy oraz długość jej trwania
• dokumentację medyczną związaną z niezdolnością do pracy i określającą diagnozę (kod ICD-10)
• dokumentację potwierdzającą datę, przyczynę i okoliczności nieszczęśliwego wypadku (np. dokumentacja z SOR, protokół powypadkowy jeśli był sporządzony, notatka policyjna, postanowienie prokuratury, sądu, jeśli brały udział w wyjaśnianiu okoliczności wypadku)
• urzędowy dokument potwierdzający tożsamość ubezpieczonego.

Szczegółowe informacje o warunkach ubezpieczenia, w tym o zakresie ochrony ubezpieczeniowej, ograniczeniach i wyłączeniach odpowiedzialności TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. uprawniających do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia, znajdziesz w INTER Medyk Life Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie dla Członków Izb Lekarskich.

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.