Relacja

 
W dniach 10-11 marca 2018 roku, w Concordia Design dobył się XL Okręgowy Zjazd Lekarzy WIL. Był to zjazd dwudniowy i miał charakter, zarówno sprawozdawczy, jak i wyborczy, ponieważ zakończyła się VII kadencja i przyszedł czas na przeprowadzenie wyborów nowego Prezesa, nowego Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, którzy zakończyli dwie, czteroletnie kadencje oraz nowych członków pozostałych organów, zastępców OROZ, delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy czy też członków komisji wyborczej.

Na początek nie obyło się bez części oficjalnej, podczas której podsumowano krótko lata poprzednie wyświetlając specjalny materiał filmowy oraz wręczono szereg odznaczeń.

Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego odznaczeni zostali: dr n. med. Stanisław Dzieciuchowicz, dr Elżbieta Marcinkowska, dr n. med. Aldona Pietrysiak, lek. dent. Katarzyna Piotrowska, lek. dent. Stanisław Schneider, lek. dent. Wiesław Wawrzyniak.

Odznaczenie Zasłużony dla Wielkopolskiej Izby Lekarskiej otrzymali: dr hab. n. med. Urszula Balicka, dr Bronisław Baranowski, dr n. med. Justyna Chełmińska, dr Waldemar Czech, dr Jerzy Gnusowski, dr Marek Kociałkowski, dr Mariusz Manikowski, dr n. med. Jolanta Rajewska, dr n. med. Michał Ryglewicz, dr Jadwiga Urbaniak. Medal Honorowy WIL wręczony został: Dobrochnie Martence – dyrygentowi Zespołu Kameralnego WIL „Operacja muzyka” oraz Annie Jarmużek – pracownikowi WIL.

Komisja ds. Młodych Lekarzy wręczyła statuetkę Mentora, którą otrzymali lek. dent. Bożena Zabłocka oraz dr n. med. Krzysztof Kordel. Na wniosek tej komisji uhonorowano również członków WIL, którzy w ostatniej sesji egzaminacyjnej osiągnęli najlepszy wynik LEK – dr Alicja Kowalewska i LDEK- lek. dent. Maja Skalska.

Na wniosek Komisji ds. Kultury i Sportu wręczono nagrodę dla najlepszego sportowca spośród lekarzy za rok 2017, którą otrzymał dr n. med. Paweł Kopyra.

Nie zabrakło również uhonorowania Nestorów WIL, którzy ukończyli 90- ty rok życia.

W części roboczej pierwszego dnia zjazdu przed Delegatami stanęło zadanie omówienia i zatwierdzenia sprawozdań rocznych i kadencyjnych organów za 2017 rok i VII kadencję. Podsumowano również ostatni rok pod względem finansowym, ponieważ zatwierdzono sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017, sprawozdanie finansowe oraz udzielono absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej.

Następnie, przy udziale Okręgowej Komisji Wyborczej, ustalono zasady ilościowe, które regulowały zasady wyborów do organów kolegialnych po czym nastąpiły głosowania. Pierwszego dnia, spośród trójki kandydatów i po dwóch turach głosowania, nowym Prezesem WIL został dr Artur de Rosier, choć trzeba przyznać, że w pierwszej turze głosowania, do ostatecznego zwycięstwa zabrakło jedynie jednego głosu. Wybrano również nowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej WIL, którym został dr n. med. Paweł Kopyra – on nie miał kontrkandydata. Nie obyło się również bez dłuższej debaty programowej, z której płynął jeden, zasadniczy wniosek, aby izba lekarska była bliżej lekarza i stanowiła dla swoich członków bezpośrednie wsparcie w trudnym okresie, jakim są wyzwania związane z wprowadzaniem w życie regulacji dotyczących e- zdrowia.

Drugi dzień zjazdu miał na celu dokończenie wyborów, a także uchwalenie ram finansowych do działania. Nie mogło również zabraknąć omówienia tematu zeszłorocznego protestu rezydentów, których przedstawiciele, będący jednocześnie delegatami na OZL, w zwięzły sposób przybliżyli swoje działania, a także podsumowali podpisane porozumienie. Padła również deklaracja, że izba będzie dążyć do zadbania, aby postanowienia tego dokumentu były wcielane w życie przez Ministra Zdrowia.

W następnej kolejności dyskutowano nad rozbudową siedziby w Poznaniu, której celem jest pozyskanie nowej powierzchni na wielofunkcyjną salę konferencyjną, która umożliwi organizację szkoleń dla 100 osób jednocześnie lub dwóch, mniejszych, niezależnych spotkań edukacyjnych. Dyskusja była bardzo drobiazgowa, ponieważ ta inwestycja, z uwagi na konieczność jej szybkiej realizacji, musi odbyć się z udziałem zewnętrznych instrumentów finansowych tj. kredytu inwestycyjnego. Jak wynika z prognoz finansowych i symulacji, takie działanie nie zaburzy jakichkolwiek obszarów działalności WIL i ostatecznie w głosowaniu, OZL zdecydował przekonującą większością o woli przeprowadzenia prac. Delegacie debatowali również nad budżetem na 2018 r., który również został uchwalony.

Drugiego dnia odbywały się również wybory do ORL, na zastępców OROZ, członków OSL, OKR, Okręgowej Komisji Wyborczej oraz Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy. Dzięki zaangażowaniu Delegatów, którzy uczestniczyli w pracach komisji wyborczej i skrutacyjnych oraz przy udziale elektronicznych środków wspomagających proces liczenia głosów, przebiegały one bardzo sprawnie.

Tradycyjnie już, w oczekiwaniu na ostateczne ogłoszenie wyników, Delegaci zajęli się projektami uchwał, apeli i stanowisk, które wpłynęły do Komisji Uchwał i Wniosków. Uchwały i apele podjęte przez XL OZL WIL dostępne są na stronie.

Po tym punkcie zakończono obrady.

Marek Saj, Dyrektor Biura WIL


 

Materiały dla Delegatów

 
Porządek obrad

Sprawozdania Organów WIL
Sprawozdanie ORL
Sprawozdanie OROZ
Sprawozdanie OSL
Sprawozdanie OKR WIL

Materiały finansowe
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r.
Sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Audyt za 2017 r.
Projekt budżetu na 2018 r. (pierwotny) Objaśnienie do zmian w projekcie budżetu na 2018 r.
Projekt budżetu na 2018 r. po korekcie ORL z dnia 03.03.2018 r.

Absolutorium
Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu w 2017 r.
Uchwała OKR WIL o absolutorium dla ORL WIL

Sprawozdania Komisji ORL WIL
Sprawozdanie Komisji Etyki Lekarskiej
Sprawozdanie Komisji ds. Kształcenia Medycznego
Sprawozdanie Komisji ds. Młodych Lekarzy
Sprawozdanie Komisji Bioetycznej
Sprawozdanie Komisji Historycznej
Sprawozdanie Komisji ds. Kultury, Sportu i Rekreacji
Sprawozdanie Komisji Socjalnej
Sprawozdanie Komisji Stomatologicznej
Sprawozdanie Komisji ds. Emerytów i Rencistów
Sprawozdanie Komisji ds. Konkursów
Sprawozdanie Komisji ds. Praktyk Lekarskich
Sprawozdanie Komisji ds. finansowania działalności leczniczej i warunków wykonywania zawodu
Sprawozdanie Komisji Finansowej
Sprawozdanie Komisji ds. Rejestru Lekarzy
Sprawozdanie Komisji ds. Wizerunku i Integracji
Sprawozdanie Pełnomocnika ds. lekarzy, którym stan zdrowia ogranicza lub uniemożliwia wykonywanie zawodu

Sprawozdania z działalności delegatur:
Sprawozdanie z działalności Delegatury Leszczyńskiej
Sprawozdanie z działalności Delegatury w Koninie
Sprawozdanie z działalności Delegatury w Kaliszu
Sprawozdanie z działalności Delegatury w Pile
Sprawozdanie z działalności Delegatury Ostrowsko-Krotoszyńskiej

Sprawozdania kadencyjne – sprawozdania Organów WIL VII kadencji
Sprawozdanie ORL VII kadencji
Sprawozdanie OKR VII kadencji
Sprawozdanie OROZ VII kadencji
Sprawozdanie OSL VII kadencji

Sprawozdania kadencyjne – sprawozdania komisji problemowych VII kadencji
Sprawozdanie Komisji ds. Młodych Lekarzy VII kadencji
Sprawozdanie Komisji ds. Rejestru VII kadencji
Sprawozdanie Komisji ds. Integracji VII kadencji
Sprawozdanie Komisji ds. Konkursów VII kadencji
Sprawozdanie Komisji ds. Etyki Lekarskiej VII kadencji
Sprawozdanie Komisji Historycznej VII kadencji
Sprawozdanie Komisji ds. Kształcenia VII kadencji
Sprawozdanie Komisji ds. Praktyk VII kadencji
Sprawozdanie Komisji ds. Kultury i Sportu VII kadencji
Sprawozdanie Komisji Socjalnej VII kadencji
Sprawozdanie Komisji Stomatologicznej VII kadencji
Sprawozdanie Komisji ds. Emerytów i Rencistów VII kadencji
Sprawozdanie Komisji Finansowej VII kadencji
Sprawozdanie Komisji ds. Zasad Finansowania Działalności Leczniczej VII kadencji
Sprawozdanie Komisji Bioetycznej VII kadencji

Sprawozdania kadencyjne – sprawozdania Delegatur VII kadencji
Sprawozdanie Delegatury WIL w Kaliszu VII kadencji
Sprawozdanie Delegatury WIL w Koninie VII kadencji
Sprawozdanie Delegatury WIL w Lesznie VII kadencji
Sprawozdanie Delegatury WIL w Ostrowie Wielkopolskim VII kadencji
Sprawozdanie Delegatury WIL w Pile VII kadencji


 

Galeria

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.