MEDYCZNA WOKANDA” / „MEDICAL DOCKET”

O czasopiśmie

Czasopismo naukowe „Medyczna Wokanda”, wydawane jest od 2010 r. przez Naczelną Izbę Lekarską. W latach 1999–2003 ukazywał się „Biuletyn Informacyjny Sądów Lekarskich i Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej”. Inicjatywa wydawania tego pisma naukowego zrodziła się w 1999 r. w Okręgowym Sądzie Lekarskim Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, wsparta przez dr. hab. Romualda Krajewskiego, ówczesnego Prezesa Naczelnego Sądu Lekarskiego. Czasopismo, zarejestrowane i wydawane było jako półrocznik i zajmowano się – zgodnie z nazwą – problematyką lekarskiej odpowiedzialności zawodowej. Do współpracy udało się pozyskać wielu cenionych i uznanych autorów pośród prawników i lekarzy, a skład samej rady naukowej musiał budzić uznanie. Niestety ze względu na kłopoty finansowe, po ukazaniu się 9 numerów pismo przestało być wydawane. Pomysł redagowania czasopisma naukowego poświęconego tej problematyce nie umarł i powrócił w odmienionej postaci jako „Medyczna Wokanda”. Dzięki pomocy wielu osób, z ówczesnym Prezesem NRL drem Konstantym Radziwiłłem na czele, Prezydium NRL przyjęło uchwałę nr 2/09/P-V z dnia 9 stycznia 2009 r. o wydawaniu tego rocznika. Obowiązki wydawcy wzięła na siebie Naczelna Izba Lekarska, co dodało pismu splendoru i zapewniło prawdziwie ogólnopolski charakter.
Celem pisma, jest prezentowanie najważniejszych zagadnień związanych z problematyką deontologii zawodowej oraz odpowiedzialności prawnej lekarzy, zwłaszcza zawodowej. Obok artykułów i analiz, aktualnych komentarzy do Kodeksu etyki lekarskiej, prezentowane są najważniejsze orzeczenia sądów lekarskich oraz sądów powszechnych dotyczące spraw medycznych, statystyki obrazujące jak działa „lekarski wymiar sprawiedliwości”, a także recenzje najciekawszych publikacji dotyczących interesującej nas problematyki.
Autorami prezentowanych publikacji są lekarze, farmaceuci, prawnicy, etycy, politolodzy, a nawet językoznawcy z wielu uznanych krajowych ośrodków naukowych. Co istotne, są to zarówno teoretycy jak i praktycy medycyny i prawa. Klamrą spinającą wszystkie teksty jest problematyka dotycząca ważkich i aktualnych problemów etyki i prawa medycznego oraz biopolityki.
Rocznik, dzięki dokonanym zmianom został wpisany na listę czasopism punktowanych w części „B” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i uzyskał 3 punkty. Aspirujemy, aby stać się powszechnie uznawanym w środowisku naukowym pismem o zasięgu międzynarodowym. Stąd z jednej strony „umiędzynarodowienie” rady naukowej pisma oraz streszczeń wszystkich artykułów w języku angielskim, a z drugiej stosowanie szeregu standardów wymaganych od renomowanych czasopism naukowych takich jak nowy system recenzowania zamieszczanych tekstów         (podwójne anonimowe recenzje), wprowadzenie instytucji redaktorów tematycznych i językowych itp.

OPIS W JĘZYKU ANGIELSKIM –  „IN ENGLISH”  (TUTAJ)

 

RADA PROGRAMOWA / ADVISORY COMMITTEE:
prof. JUDr Jan Filip (Uniwersytet Masaryka, Brno, Czechy),
prof. zw. dr hab. n. prawn. Marian Filar (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruñ),
dr n. prawn. Attina Krajewska (School of Law College of Social Science and International Relations University of Exeter),
prof. dr hab. n. med. Romuald Krajewski (Przewodniczący – Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Warszawa),
prof. JUDr Stanislav Mrâz (Uniwersytet Mateja Bela Banska Bystrzyca, Słowacja),
prof. C. J. J. Mulder, MDPhD (Department of Gastrocenterology and HepatologyVUUniverity Medical Centry, Amserdam),
dr n. med. Jolanta Orłowska-Heitzman (Uniwersytet Jagielloński, Naczelna Izba Lekarska),
prof. n. prawn. Julio César Ortiz-Gutierrez (Universidad Externado de Colombia),
prof. dr hab. n. prawn. Lech Paprzycki (Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego, Akademia im. Leona Koźmińskiego,Warszawa),
prof. dr n. prawn. Thomas Schomerus (Leuphana Universitat
prof. dr n. prawn. А.Слинько (Woroneski Uniwersytet Państwowy),
prof. zw. dr hab. n. prawn. Eleonora Zielińska (Uniwersytet Warszawski),
dr Giancarlo Antonio Ferro (Ricercatore di Diritto costituzionale Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Catania)

 

REDAKCJA / EDITORIAL BOARD:
REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF
prof. zw. dr hab. Jerzy Sowiński (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań)
ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO / DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF
prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak (Sędzia Sądu Najwyższego, Prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Warszawa),

SEKRETARZ REDAKCJI / ASSISTANT EDITOR
prof. nadzw. dr hab. Jędrzej Skrzypczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Wielkopolska Izba Lekarska)

ZASTĘPCY SEKRETARZA REDAKCJI / DEPUTY ASSISTANT EDITORS
dr Bartosz Hordecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
mgr Magdalena Zamroczyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
mgr Anna Wilińska-Zelek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

REDAKTORZY TEMATYCZNI / THEMATIC EDITORS:
prof. nadzw. dr hab. n. prawn. Joanna Haberko (prawo medyczne),
dr hab. Monika Urbaniak (międzynarodowe systemy ochrony zdrowia),
dr Bartosz Hordecki (filozofia, etyka i deontologia zawodowa),
dr n. med. Krzysztof Kordel (medyczne samorządy zawodowe, odpowiedzialność zawodowa lekarzy, medycyna sądowa),
dr Tomasz Maksymiuk (zdrowie publiczne),
lek. Grzegorz Wrona (system ochrony zdrowia)

REDAKTOR STATYSTYCZNY / STATISTIC EDITOR:
dr Agnieszka Wiesiołowska (Uniwersytet Medyczny, Poznań),

REDAKTOR JĘZYKOWY / LINGUISTIC EDITOR:
mgr Anna Hordecka (język polski, absolwentka Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama MickiewiczawPoznaniu)
dr Ksenia Kakareko (język rosyjski, Uniwersytet Warszawski)

 

Adres redakcji / Editorial Office:

Okręgowy Sąd Lekarski Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu,
ul. Nowowiejskiego 51, 61-734 Poznań, tel. +48 783 993 413, tel./fax 61 855 45 11
adres mailowy: medyczna.wokanda@hipokrates.org, adres strony internetowej: http://www.wil.org.pl/

Czasopismo recenzowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/ This scientific journal is peer-reviewed in accordance with the Ministry of Science and Higher Education guidelines

Zasady recenzowania tekstów oraz lista recenzentów (tutaj)

WYDAWCA / PUBLISHER:
Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, tel. 22 559 13 00
ISSN 2081-4143

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.