Relacja

 
W dniu 01 kwietnia 2017 r. w Centrum Kongresowo- Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu odbyły się obrady XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Był to ostatni zjazd VII kadencji. Miał on charakter sprawozdawczo – budżetowy.

Tradycyjnie składał się on z dwóch części. W pierwszej, oficjalnej części, którą prowadził Prezes WIL dr n. med. Krzysztof Kordel, najważniejszym elementem było wręczenie przez Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Pana Ministra Andrzeja Derę, odznaczeń nadanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę dla: dr n. med. Anny Serafinowskiej- Kiełczewskiej  – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz dr n. med. Andrzeja Baszkowskiego – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Prezes WIL przedstawił również krótką prezentację z działalności WIL w 2016 r.

Następnie odbyło się wręczenie kolejnych odznaczeń:
„Zasłużony dla Wielkopolskiej Izby Lekarskiej”: dr Karina Buxakowska, dr Roman Handschuh, dr Artur Tarasiewicz, dr Radosław Stempin, dr Stanisław Sobisz,
„Medal Honorowy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej” – mgr Maria Połczyńska,
„Mentor” – dr Barbara Wawrzyniak,
Sportowiec Roku 2016 – dr Katarzyna Grabowska.

Ponadto wyróżniono Nestorów WIL, którzy w 2017 r. rozpoczęli 90- ty rok życia, a także wręczono nagrody dla członków WIL, którzy w pierwszym podejściu do egzaminu końcowego osiągnęli najlepsze wyniki:
LEK – Anna Szeliga,
LDEK – Jolanta Miszkel.

Gośćmi Zjazdu byli również przedstawiciele władz samorządu województwa, Prezydenta Miasta Poznania, Wojewody Wielkopolskiego i innych samorządów zaufania publicznego.

Część roboczą poprowadził dr Marcin Karolewski, który został Przewodniczącym obrad. Sekretarzem została dr Anna Zajączkowska. W skład Prezydium XXXIX OZL WIL weszli ponadto:
dr n. med. Bartosz Urbański – Wiceprzewodniczący,
dr Karol Buszkiewicz – Wiceprzewodniczący,
dr Katarzyna Piasecka – Stryczyńska – Zastępca Sekretarza,
dr Michał Dopierała – Zastępca Sekretarza.

Część robocza zakończyła się przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdań z działalności organów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w 2016 r., udzieleniem absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej za 2016 r. Ponadto zatwierdzono sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r., sprawozdanie finansowe za 2016 r. oraz przyjęto budżet na 2017 r. Zdecydowano się również przeznaczyć kwotę do 2.500.000 zł na budowę budynku z salą konferencyjną na 100 osób w Poznaniu. Uchwały zostaną opublikowane po ich podpisaniu.

W części roboczej odbyła się również szeroka dyskusja nad zmianami w ochronie zdrowia. Swoje wystąpienia w tej tematyce mieli:
Maciej Sytek – Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
dr Bożena Janicka – Prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia,
dr Zbyszko Przybylski – Członek Zarządu Polskiej Federacji Szpitali, Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni.

Po jej zakończeniu odbyła się debata w tej tematyce.

Ponadto XXXIX OZL WIL przyjął również dwa apele:
w sprawie jasnego określenia przez Ministerstwo Zdrowia terminu wejścia w życie przepisów dot. dokumentacji medycznej,
w sprawie likwidacji konieczności dołączania dokumentów podatkowych dla lekarzy seniorów, którzy opłacają składkę członkowską na rzecz samorządu lekarzy i lekarzy dentystów.

Uchwały dostępne są na stronie.


 

Materiały dla Delegatów

 
Sprawozdania Organów WIL
Sprawozdanie ORL
Sprawozdanie OROZ
Sprawozdanie OSL
Sprawozdanie OKR WIL

Budżet
Sprawozdanie z wykonania budżetu WIL za 2016 r
Sprawozdanie finansowe za 2016 r.
Projekt budżetu WIL na 2017 r
Informacja na temat realizacji uchwał inwestycyjnych

Absolutorium
Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu w 2016 r.
Uchwała OKR WIL o absolutorium dla ORL WIL

Sprawozdania Komisji ORL WIL
Sprawozdanie Komisji Etyki Lekarskiej
Sprawozdanie Komisji ds. Kształcenia Medycznego
Sprawozdanie Komisji ds. Młodych Lekarzy
Sprawozdanie Komisji Bioetycznej
Sprawozdanie Komisji Historycznej
Sprawozdanie Komisji ds. Kultury, Sportu i Rekreacji
Sprawozdanie Komisji Socjalnej
Sprawozdanie Komisji Stomatologicznej
Sprawozdanie Komisji ds. Emerytów i Rencistów
Sprawozdanie Komisji ds. Konkursów
Sprawozdanie Komisji ds. Praktyk Lekarskich
Sprawozdanie Komisji ds. finansowania działalności leczniczej i warunków wykonywania zawodu
Sprawozdanie Komisji Finansowej
Sprawozdanie Komisji ds. Rejestru Lekarzy
Sprawozdanie Komisji ds. Wizerunku i Integracji
Sprawozdanie Pełnomocnika ds. Zdrowia Lekarzy, którym stan zdrowia utrudnia, bądź uniemożliwia wykonywanie zawodu

Sprawozdania z działalności delegatur:
Sprawozdanie z działalności Delegatury Leszczyńskiej
Sprawozdanie z działalności Delegatury w Koninie
Sprawozdanie z działalności Delegatury w Kaliszu
Sprawozdanie z działalności Delegatury w Pile
Sprawozdanie z działalności Delegatury Ostrowsko-Krotoszyńskiej


 

Galeria

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.