W dniu 01 kwietnia 2017 r. w Centrum Kongresowo- Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu odbyły się obrady XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Był to ostatni zjazd VII kadencji. Miał on charakter sprawozdawczo – budżetowy.

Tradycyjnie składał się on z dwóch części. W pierwszej, oficjalnej części, którą prowadził Prezes WIL dr n. med. Krzysztof Kordel, najważniejszym elementem było wręczenie przez Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Pana Ministra Andrzeja Derę, odznaczeń nadanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę dla:

 • dr n. med. Anny Serafinowskiej- Kiełczewskiej  – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
 • n. med. Andrzeja Baszkowskiego – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

 

Prezes WIL przedstawił również krótką prezentację z działalności WIL w 2016 r.

Następnie odbyło się wręczenie kolejnych odznaczeń:

 1. „Zasłużony dla Wielkopolskiej Izby Lekarskiej”: dr Karina Buxakowska, dr Roman Handschuh, dr Artur Tarasiewicz, dr Radosław Stempin, dr Stanisław Sobisz,
 2. „Medal Honorowy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej” – mgr Maria Połczyńska,
 3. „Mentor” – dr Barbara Wawrzyniak,
 4. Sportowiec Roku 2016 – dr Katarzyna Grabowska.

Ponadto wyróżniono Nestorów WIL, którzy w 2017 r. rozpoczęli 90- ty rok życia, a także wręczono nagrody dla członków WIL, którzy w pierwszym podejściu do egzaminu końcowego osiągnęli najlepsze wyniki:

 1. LEK – Anna Szeliga,
 2. LDEK – Jolanta Miszkel.

Gośćmi Zjazdu byli również przedstawiciele władz samorządu województwa, Prezydenta Miasta Poznania, Wojewody Wielkopolskiego i innych samorządów zaufania publicznego.

 

Część roboczą poprowadził dr Marcin Karolewski, który został Przewodniczącym obrad. Sekretarzem została dr Anna Zajączkowska. W skład Prezydium XXXIX OZL WIL weszli ponadto:

 • dr n. med. Bartosz Urbański – Wiceprzewodniczący,
 • dr Karol Buszkiewicz – Wiceprzewodniczący,
 • dr Katarzyna Piasecka – Stryczyńska – Zastępca Sekretarza,
 • dr Michał Dopierała – Zastępca Sekretarza.

Część robocza zakończyła się przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdań z działalności organów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w 2016 r., udzieleniem absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej za 2016 r. Ponadto zatwierdzono sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r., sprawozdanie finansowe za 2016 r. oraz przyjęto budżet na 2017 r. Zdecydowano się również przeznaczyć kwotę do 2.500.000 zł na budowę budynku z salą konferencyjną na 100 osób w Poznaniu. Uchwały zostaną opublikowane po ich podpisaniu.

W części roboczej odbyła się również szeroka dyskusja nad zmianami w ochronie zdrowia. Swoje wystąpienia w tej tematyce mieli:

 • Maciej Sytek – Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
 • dr Bożena Janicka – Prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia,
 • dr Zbyszko Przybylski – Członek Zarządu Polskiej Federacji Szpitali, Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni.

Po jej zakończeniu odbyła się debata w tej tematyce.

Ponadto XXXIX OZL WIL przyjął również dwa apele:

 • w sprawie jasnego określenia przez Ministerstwo Zdrowia terminu wejścia w życie przepisów dot. dokumentacji medycznej,
 • w sprawie likwidacji konieczności dołączania dokumentów podatkowych dla lekarzy seniorów, którzy opłacają składkę członkowską na rzecz samorządu lekarzy i lekarzy dentystów.

 

Uchwały XXXIX OZL WIL znajdują się tutaj

Materiały:

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.