Relacja

 
W dniu 25 kwietnia 2015 r. o godz. 9 00 w siedzibie Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego 17/19 odbył się XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

Obrady rozpoczęły się punktualnie, a zebranych powitał Prezes WIL Krzysztof Kordel.

W części oficjalnej nie mogło zabraknąć oczywiście wystąpień zaproszonych gości, wśród których byli m.in. Wicewojewoda Wielkopolska Pani Dorota Kinal czy Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Pan Leszek Wojtasiak. Swoich przedstawicieli oddelegował również Prezydent Miasta Poznania. Nie zabrakło również przedstawicieli innych samorządów zawodowych.

W części oficjalnej nie zabrakło chwil podniosłych. Wręczono bowiem odznaczenia Zasłużony dla Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, które otrzymali:
– dr n. med. Halina Bobrowska,
– dr Aleksandra Stamm,
– pośmiertnie dr Wojciech Grzelak,
– dr Andrzej Pajdowski.

Na wniosek Komisji ds. Młodych Lekarzy po raz kolejny wręczono statuetki Mentorów dla lekarzy zasłużonych w procesie kształcenia młodych kadr medycznych. Warto odnotować, że wytypowanie kandydatów i głosowanie odbyło się za pomocą aplikacji internetowej. Nagrodę otrzymali:
– Andrzej Bogacki,
– Dominik Dytfeld.

Nie zabrakło również tradycyjnego już wręczenia okazyjnych listów gratulacyjnych dla seniorów WIL, którzy w 2015 r. rozpoczynają 90-ty rok życia.

Po raz pierwszy w takiej oprawie wyróżniono również członka WIL, który najlepiej spośród Wielkopolan zdał LDEK. Tym lekarzem dentystą był Dawid Knap.

Pierwszy raz wręczony również statuetkę Sportowca roku wśród lekarzy. Jej pierwszą laureatką została p. Maria Pańczak.

Po części oficjalnej przyszedł czas na obrady, które szły bardzo sprawnie pod przewodnictwem dr n. med. Aldony Pietrysiak oraz dr n. med. Bartosza Urbańskiego. Sekretarzem Zjazdu została lek. Anna Zajączkowska.

W trakcie obrad Zjazd podjął następujące uchwały:
Uchwała nr 1/2015/VII w sprawie programu wraz z załącznikiem
Uchwała nr 2/2015/VII w sprawie zatwierdzenia regulaminu obrad
Uchwała nr 3/2015/VII w sprawie powołania Komisji Mandatowej
Uchwała nr 4/2015/VII w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Uchwała nr 5/2015/VII w sprawie powołania Komisji Uchwał i Wniosków
Uchwała nr 6/2015/VII w sprawie zwiększenia składu osobowego Okręgowego Sądu Lekarskiego
Uchwała nr 7/2015/VII w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej za 2014 r.
Uchwała nr 8/2015/VII w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za 2014 r.
Uchwała nr 9/2015/VII w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Lekarskiego za 2014 r.
Uchwała nr 10/2015/VII w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej za 2014 r.
Uchwała nr 11/2015/VII w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.
Uchwała nr 12/2015/VII w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r.
Uchwała nr 13/2015/VII w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej za 2014 r.
Uchwała nr 14/2015/VII w sprawie przyjęcia budżetu na 2015 r.
Uchwała nr 15/2015/VII w sprawie powołania Rzecznika Praw Lekarza WIL
Uchwała nr 16/2015/VII w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na inwestycję w Koninie
Uchwała nr 17/2015/VII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na inwestycję w Pile

Zjazd podjął również apele i stanowiska:
Apel nr 1/2015/VII
Apel nr 2/2015/VII
Apel nr 3/2015/VII
Apel nr 4/2015/VII
Stanowisko nr 1/2015/VII
Stanowisko nr 2/2015/VII


 

Materiały dla Delegatów

 
Sprawozdania Organów WIL
Okręgowa Rada Lekarska,
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,
Okręgowy Sąd Lekarski,
Okręgowa Komisja Rewizyjna wraz z opinią.

Materiały finansowe
sprawozdanie finansowe za 2014 r.,
sprawozdanie z działalności WIL w 2014 r. (informacja do sprawozdania finansowego),
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r.,
projekt budżetu na 2015 r.

Sprawozdania Komisji ORL WIL
Komisja Etyki Lekarskiej,
Komisja ds. Emerytów i Rencistów,
Komisja ds. Finansowa,
Komisja Historyczna,
Komisja ds. Konkursów,
Komisja ds. Kształcenia Medycznego,
Komisja ds. Młodych Lekarzy,
Komisja ds. Rejestru,
Komisja ds. Praktyk,
Komisja Socjalna,
Komisja Stomatologiczna,
Komisja ds. Zasad Finansowania Działalności Leczniczej i Warunków Wykonywania Zawodu,
sprawozdanie z imprez sportowych,
informacja o wydarzeniach kulturalnych.

Sprawozdania z działalności delegatur:
Delegatura Kaliska,
Delegatura Konińska,
Delegatura Leszczyńska,
Delegatura Ostrowsko- Krotoszyńska,
Delegatura Pilska.

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.